برنامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۲۹۸

 

 

برنامهٔ اجرایی پایان نامهٔ مقطع کارشناسی ارشد

 

نیمسال دوم

    تعیین موضوع پایان­نامه با راهنمایی استاد :

1.1. مراجعه به کارشناس آموزش جهت استعلام حوزه­ های تخصص و ظرفیت خالی اساتید جهت راهنمایی و مشاوره پایان­نامه

1.2. تکمیل فرم شمارهٔ 1 توسط دانشجو

1.3. تأیید استاد راهنما

1.4. تأیید رئیس پژوهشکده

    استعلام کارشناس آموزش از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی

    دریافت نتیجهٔ استعلام پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی از کارشناس آموزش و نگهداری آن

    تدوین طرح پژوهش پایان­نامه (پروپوزال)

4.1. دریافت فرم شمارهٔ 2 توسط دانشجو، مطالعه و بررسی و آن

4.2. تکمیل فرم با کمک استاد راهنما

4.3. ارائهٔ فرم به کارشناس پژوهشکده جهت بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

نیمسال سوم

 

    تصویب طرح پژوهشی (پروپوزال) در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

    دریافت مصوبهٔ شورا (ابلاغیه) و پروپوزال امضا شده از کارشناس پژوهشکده

    در صورت نیاز اعمال اصلاحات مورد نظر تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

    تأیید پروپوزال توسط استاد راهنما، استاد مشاور و رئیس پژوهشکده و درج تاریخ تصویب

    تحویل پروپوزال اصلاح شده به کارشناس آموزش

    تصویب طرح پژوهشی (پروپوزال) در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه

    دریافت مصوبهٔ شورا (ابلاغیه) و پروپوزال امضا شده از کارشناس آموزش و نگهداری آن

    پژوهش و نگارش پایان­نامه مطابق طرح مصوب و در قالب معین شده (فارسی/ عربی )

    ارائهٔ گزارش ادواری (دو ماهه) پیشرفت طرح (فرم شمارهٔ 3) و تأیید آن به ترتیبتوسط استاد راهنما رئیس پژوهشکدهآموزش

 

تذکر: ارائهٔ گزارشها باید در موعد زمانی معین صورت گیرد؛ در غیر این صورت از نمرهٔ پایان­نامهٔ دانشجو کسر خواهد شد .

نیمسال چهارم

    پژوهش و نگارش پایان­نامه مطابق طرح مصوب و در قالب معین شده

    ارائهٔ گزارش ادواری پیشرفت طرح (فرم شمارهٔ 3) و تأیید توسط استاد راهنما » گروه » آموزش

    نگارش مقالهٔ علمی توسط دانشجو :

3.1. ارائهٔ مقاله به پژوهشکده

3.2. دریافت تأییدیهٔ داوری مقاله از پژوهشکده و تحویل نمرهٔ آن به شورای تحصیلات تکمیلی

    اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه :

4.1. دریافت و تکمیل فرم شمارهٔ 4 توسط دانشجو

4.2. تأیید استاد راهنما » رئیس پژوهشکده » رئیس شورای تحصیلات تکمیلی

    انتخاب داور :

5.1. هماهنگی با رئیس پژوهشکده برای انتخاب استاد داور خارجی

5.2. ارائهٔ یک نسخه از پایان­نامه (صحافی نشده) به استاد داور خارجی

5.3. مراجعه به واحد آموزش جهت تعیین زمان دفاع

    تکثیر دو نسخه از پایان­نامه و ارائهٔ آنها به استاد راهنما و استاد مشاور

    برگزاری جلسهٔ دفاع از پایان­نامه در حضور هیئت داوران و علاقه­مندان

    تعیین نمره بر اساس فرم شمارهٔ 5

    انجام اصلاحات مورد نظر هیئت داوران

10. اخذ تأیید از استاد راهنما دربارهٔ اصلاحات انجام­ شده

11. ثبت پایان­نامه در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی و اخذ کد رهگیری

12. تهیه لوح فشرده در قالب معین شده و ارائهٔ یک نسخه به پژوهشکده و یک نسخه تحصیلات تکمیلی

13. انجام صحافی در قالب معین شده و ارائهٔ یک نسخه به پژوهشکده، یک نسخه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد مشاور و یک نسخه به تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم انتخاب موضوع و استاد راهنما (فرم شماره 1)

 

پروپوزال ارشد (فرم شمارهٔ 2)

 

گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد (فرم شمارهٔ 3)

 

فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاع ارشد(فرم شماره 4)

 

برگ ارزشیابی پایان نامه (فرم شمارهٔ 5)

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶