طرح های کارفرمایی

تعداد بازدید:۱۳۷۰

جدول  طرح های کارفرمایی

ردیف

نام مجری

عنوان طرح

سال

1

محمد هاتفی

الگوی معیار دستور زبان فارسی در زبان قانون صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

1397

2

زهرا حیاتی، محمد نجاری

زمان روایی در مقتل های واقعه عاشورا

1397

3

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی قرن 4 و 5 هجری (فاز 2)

1397

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸