طرح های چاپ شده

تعداد بازدید:۲۵۶۸

کتابهای چاپ شده

 

مؤلف یا مترجم

عنوان کتاب

سال

طاهره ایشانی

گفتمان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در شعر دفاع مقدس

1394

طاهره ایشانی

نظریه انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون

1395

طاهره ایشانی

تجدید چاپ کتاب زبان، بافت و متن: جنبه­هایی از زبان در چشم­اندازی اجتماعی- نشانه­شناختی

1395

زهرا  پارسا پور

در باره نقد بوم گرا( ترجمه مجموعه مقالات)

1392

زهرا پارسا پور

نقد بوم گرا(ادبیات و محیط زیست)

1390

زهرا پارساپور

ادبیات سبز

1395

زهرا پارسا پور

مقدمه و تصحیح کفایه الطب (دو جلد)

1391

مریم‌عاملی‌رضایی

طرح سیمای خانواده در رمان دهه شصت

1390

مریم عاملی رضایی

نقد متون در تراز جهانی (به کوشش)

1395

حسین علی قبادی، مریم عاملی رضایی، مریم شهامت قربانی

نقد نامه «زبان و ادبیات فارسی و زبان‌های باستانی (4)

1395

مریم عاملی رضایی

تحلیل رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی

1394

روح انگیز کراچی

فیروزآباد     تاریخ ، فرهنگ

1396

روح انگیز کراچی

تصحیح طفرنامه . قسم احکامیه. حمدالله مستوفی . جلد 4 . آغاز تاریخ ایران

1387

روح انگیز کراچی

هشت رساله در بیان احوال زنان از سال 1000 تا 1313

1390

روح انگیز کراچی

تصحیح بانوگشسب نامه. تصحیح انتقادی چاپ اول 82 چاپ دوم 93   

1382

1393

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی تا سده هشتم هجری جلد اول بخش اول و دوم (تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجری جلد اول)

1394

مریم شریف نسب

روایت پژوهی داستان‌های عامیانه ایرانی

1392

یدالله رفیعی

قطره‌ها: ترجمه، تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی

1396

یدالله رفیعی

استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه

1392

یدالله رفیعی

به وقتی که آزادی ما وزیدن بگیرد   (ترجمه اشعار ابراهیم ابوطالب)

1395

رمضان رضایی

پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول

1394

رمضان رضایی

خاندان ایرانی تبار مهلب

1395

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

شیوه نامه‌ پژوهش و نگارش علمی

1391

یوسف محمد نژاد عالی زمینی

تأثیر فن آوری نوین ارتباطی بر زبان فارسی

1394

زینه عرفت پور

تصویر پردازی در قرآن کریم (سوره های مدثر، ق، مرسلات،مطففین

1395

معصومه نعمتی قزوینی

و تو چه دانی علی کیست.....

1394

زهرا حیاتی

مقالات  برگزیده هشتمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی

1394

ابوالقاسم رادفر

کتابشناسی توصیفی شمس تبریزی

1396

ابوالقاسم رادفر

خیرات حسان

1394

فرانک جهانگرد

چکیده مقاله های هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

1394

تقی پورنامداریان

ساکن چو آب و روان چون ریگ

1395

تقی پورنامداریان

دیدار سیمرغ ، چاپ ششم

1394

تقی پورنامداریان

درس فارسی برای دانشجویان خارجی ، چاپ نهم

1394

تقی پورنامداریان

جلد اول ودوم داستان پیامبران در کلیات شمس

1394

عبدالحسین فرزاد

نماد عاشورا در شعر شاعران معاصر

1395

علیرضا شعبانلو

دیوان بهاءالدین ساوجی

1395

 
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۶