طرح های در دست اقدام

تعداد بازدید:۳۱۸۹

 

 

جدول-  طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1398

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

رمضان رضائی

تحلیل و تطور فنون و ابواب علم معانی از آغاز تا ابویعقوب سکاکی

1397

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدهٔ دهم هجری

1398

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله پایانی)"

1397

ابوالقاسم رادفر

تحلیل انتقادی سیر تطور صوری، ساختاری و محتواییِ فرهنگ‌های تخصصی موضوعی زبانی- ادبیِ فارسی در ایران از ابتدا تا کنون

1397

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های حوزة مفهومی عشق در آثار مولوی

1397

زینه عرفت پور

تحلیل مقایسه‌ای استعارة زندگی و مرگ، امید و نا امیدی و عشق و نفرت در شعر بدر شاکر السیاب و نیما‌یوشیج

بر اساس نظریة استعارة مفهومی

1398

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

زهرا حیاتی

مقایسه سبک‏شناختی کاربرد تمثیلهای مشترک در مثنوی معنوی و غزلیات شمس»

1397

زهرا حیاتی

تحلیل صدای روایت در آثار بهرام بیضایی مطالعه موردی: فیلم‌نامه / فیلم‌های "مسافران" و "روز واقعه

1398

فرانک جهانگرد

تحلیل ساختاری و محتوایی ادبیات مقاومت در ادبیات باستانی ایران

1398

مریم شریف نسب

تحلیل سیرتطور الگوهای اقتباس در ادبیات کودک ایران (ازمشروطه تا سال 1370 خورشیدی)

1397

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی برپایۀ ژانرهای ادبی (مرحله اول: تحلیل کارکرد نقد کهن‌الگویی در ژانر حماسه)

1397

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی(مرحلۀ دوم)

1395

عبدالحسین فرزاد

 نقش ادبیات فارسی در تکوین فرهنگ و تمدن ایرانی(فاز دوم: از قرن ششم تا آغاز قرن نهم)

1397

زهرا پارساپور

تحلیل شعر معاصر فارسی با رویکردبوم فمینیسم  (Ecofeminism)(با تکیه بر اشعار فرخزاد، شاملو و منزوی)

1398

معصومه نعمتی قزوینی

نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم بر اساس نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن

مطالعه موردی سه ترجمه صفار زاده، فولادوند و معزی از سوره روم

1398

موحدی، محمدرضا

سیر تحول شخصیت پردازی درچهار دهۀ رمان پایداری (با رویکرد روانشناسی انسانگرایانه بر محور شخصیت سالم) »

1396

محمدهاتفی

تحلیل دشواریهای زبانی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

1398

طاهره ایشانی

سبک‏شناسی لایه‏ای «مکتوبات» مولانا جلال الدّین بلخی

1398

 

جدول-  طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1399

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

رمضان رضایی

تحلیل سبک شناسی لایه ای آیت دعا در قرآن کریم

1399

یدالله رفیعی

"تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی(مرحله پایانی)"

1397

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های حوزة مفهومی عشق در آثار مولوی

1397

زینه عرفت پور

تحلیل مقایسه‌ای استعارة زندگی و مرگ، امید و نا امیدی و عشق و نفرت در شعر بدر شاکر السیاب و نیما‌یوشیج

بر اساس نظریة استعارة مفهومی

1398

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

زهرا حیاتی

تحلیل روایت شناختی آثار بهرام بیضایی مطالعه موردی: کانونی شدگی در فیلمنامه/فیلمهای «مسافران» و «روز واقعه» (مرحله اول از سه فاز طرحِ روایت شناسی آثار بهرام بیضایی)

1399

فرانک جهانگرد

تحلیل ساختاری و محتوایی ادبیات پایداری در ادبیات باستانی ایران

1398

مریم شریف نسب

تحلیل بازنمایی جنسیت در داستانهای مجلات رشد (رشد کودک، رشد نوآموز و رشد دانش‌آموز) پس از انقلاب اسلامی (1361 تا 137)

1399

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در مقالات علمی پژوهشی نگارش یافته پس از انقلاب اسلامی بر پایه ژانرهای ادبی (1360- 1399)

1399

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون منظوم حماسی فارسی در قرن ششم هجری(مرحلۀ اول)

1399

زهرا پارساپور

تحلیل شعر معاصر فارسی با رویکردبوم فمینیسم  (Ecofeminism)(با تکیه بر اشعار فرخزاد، شاملو و منزوی)

1398

معصومه نعمتی قزوینی

تصویر شناسی خود و دیگری در رمان معاصر عراق (فاز اول) مطالعه موردی سه رمان برگزیده قبل از اشغال

1399

محمدهاتفی

تحلیل دشواریهای زبانی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

1398

محمدهاتفی

دشواری های ارتباطی ناشی از استعاره دستوری در قانون مجازات اسلامی

1399

طاهره ایشانی

سبک‏شناسی لایه‏ای «مکتوبات» مولانا جلال الدّین بلخی

1398

 

 

جدول-  طرح های پژوهشی در دست انجام  پژوهشکده زبان و ادبیات  در سال 1400

ردیف

مجری

عنوان طرح

سال تصویب

رمضان رضایی

تحلیل سبک شناسی لایه ای آیت دعا در قرآن کریم

1399

علیرضا شعبانلو

تصحیح جلد اول تاریخ حبیب السیر (شامل چهار فصل،

حدود هزار صفحه)

1400

یداله رفیعی

معنا شناسی نحوی توابع در خطبه های نهج البلاغه

1400

صابره سیاوشی

تحلیل دشواریهای ترجمه عناصر فرهنگی رمان های عربی در برگردان به زبان فارسی

1400

زینه عرفت پور

تحلیل روانشناختی شخصیت های اصلی در دو مجموعه  داستانی از یوسف السباعی: "اثنتا عشرة امرأة" و "اثنا عشر رجلاً"، بر اساس نظریۀ صفات آلپورت

1400

تقی پورنامداریان

فرهنگ تاریخی زبان فارسی

1363

زهرا حیاتی

کانونی شدگی در فیلنامه/ سگ کشی

1400

فرانک جهانگرد

تحلیل ساختاری و محتوایی ادبیات پایداری در ادبیات باستانی ایران

1398

مریم شریف نسب

تحلیل بازنمایی جنسیت در داستانهای مجلات رشد (رشد کودک، رشد نوآموز و رشد دانش‌آموز) پس از انقلاب اسلامی (1361 تا 137)

1399

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» (مرحله پایانی)

1397

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در مقالات علمی پژوهشی نگارش یافته پس از انقلاب اسلامی بر پایه ژانرهای ادبی (1360- 1399)

1399

یوسف محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون منظوم حماسی فارسی در قرن ششم هجری(مرحلۀ اول)

1399

زهرا پارساپور

تحلیل شعر معاصر فارسی با رویکردبوم فمینیسم  (Ecofeminism)(با تکیه بر اشعار فرخزاد، شاملو و منزوی)

1399

معصومه نعمتی قزوینی

تصویر شناسی خود و دیگری در رمان معاصر عراق (فاز اول) مطالعه موردی سه رمان برگزیده قبل از اشغال

1399

محمدهاتفی

تحلیل دشواریهای زبانی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

1398

محمدهاتفی

دشواری های ارتباطی ناشی از استعاره دستوری در قانون مجازات اسلامی

1399

طاهره ایشانی

سبک شناسی بلاغی مکاتبات رشیدی

1400

 

 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱