گروه ها

تعداد بازدید:۳۰۴۷

 گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

  1. گروه پژوهش های ادبی (نظری، کاربردی، راهبردی)

سرپرست گروه: دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر طاهره ایشانی،دکتر مریم شریف نسب، دکتر علیرضا شعبانلو، دکتر معصومه نعمتی قزوینی

 

  1. گروه نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه: دکتر زینه  عرفت پور

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر زهرا پارساپور، دکتر زهرا حیاتی، دکتر مریم عاملی رضایی، دکتر فرانک جهانگرد

 

  1. گروه ترجمه و کاربردهای اجتماعی

مدیر گروه: دکتر محمد هاتفی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر یدالله رفیعی ، دکتر رمضان رضایی، دکتر صابره سیاوشی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۱