گروه ها

تعداد بازدید:۲۸۵۲

 گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

  1. گروه پژوهش های ادبی (نظری، کاربردی، راهبردی)

سرپرست گروه: دکتر معصومه نعمتی قزوینی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر طاهره ایشانی،دکتر مریم شریف نسب، دکتر علیرضا شعبانلو، دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

 

  1. گروه نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه: دکتر فرانک جهانگرد

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر زهرا پارساپور، دکتر زهرا حیاتی، دکتر مریم عاملی رضایی، دکتر زینه عرفت پور

 

  1. گروه ترجمه و کاربردهای اجتماعی

مدیر گروه: دکتر صابره سیاوشی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر یدالله رفیعی ، دکتر رمضان رضایی، دکتر محمد هاتفی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۰