گروه ها

تعداد بازدید:۳۵۵۰

 گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

  1. گروه پژوهش های ادبی (نظری، راهبردی، کاربردی )

سرپرست گروه: دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر طاهره ایشانی،دکتر مریم شریف نسب، دکتر علیرضا شعبانلو، دکتر معصومه نعمتی قزوینی

 

  1. گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه: دکتر زینه  عرفت پور

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر زهرا پارساپور، دکتر زهرا حیاتی، دکتر مریم عاملی رضایی، دکتر فرانک جهانگرد

 

  1. گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی

مدیر گروه: دکتر رمضان رضایی

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر یدالله رفیعی، دکتر صابره سیاوشی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲