همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۱۱۷۳

اعضای هیأت علمی بازنشسته

دکتر تقی پورنامداریان

دکتر ابوالقاسم رادفر

دکتر روح انگیز کراچی

دکتر عبدالحسین فرزاد

 فروغ   سلطانیه

دکتر علیرضا میرزامحمد

مرحوم دکتر فاطمه علاقه

دکتر فروغ آقایی میبدی

دکتر قیس آل قیس

دکترگیتا اشیدری

دکتر علاءالدین افتخار جوادی

دکتر فرنگیس پرویزی

دکتر غلام نبی شاهد چوهدری

شهلا حسینی

پوران دخت  دهدشتی

دکتر منصوره شریف زاده

دکتر سید حمید طبیبیان

دکتر فریدون فرید

دکتر مینو فطوره چی

دکتر ملیحه راجی

سکینه    محمد حسین زاده

مرحوم منیژه اجتهادی

مرحوم دکتر ارژنگ مدی

دکتر نرگس مصطفوی

دکتر جعفر مقدس

دکتر حسین نجف دری

دکتر شهره انصاری

مرحوم پرویز مشکین نژاد

 مهدی  مداینی

مرحوم  مهدی قریب

محمدعلی  بهبودی

کارشناسان بازنشسته

 سیدجلیل شاهری لنگرودی

 معصومه سالک

کبری    عزیزیان

استیانا    برلیان

افسانه   محجوب آفاق

ناهید ذاکری

رباب صادقی اسکویی

فریال  امرایی زاده

فاطمه    علاقه بند

فاطمه    مکداول

فاطمه    شیسی

فرحناز  کوشا

مرحوم پروین باقری

فرح  امینی

رضا  احمدی

فرشته    بیداد

مرحوم نسرین جابری پور

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۴۰۰