همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۲۱۵۵

اعضای هیأت علمی بازنشسته

منیژه  اجتهادی
دکتر گیتا اشیدری
دکتر علاءالدین افتخارجوادی
دکتر شهره انصاری
دکتر فروغ آقایی میبدی
دکتر قیس آل قیس
محمدعلی بهبودی
دکتر فرنگیس پرویزی
دکتر تقی پورنامداریان
شهلا حسینی
پوران‌دخت دهدشتی
دکتر ملیحه راجی
دکترابوالقاسم رادفر
فروغ سلطانیه
دکتر سیدحمید طبیبیان
دکتر فاطمه علاقه
دکتر مینو فطوره چی
دکتر عبدالحسین فرزاد
دکتر فریدون فرید
مهدی قریب
دکتر روح‌انگیز کراچی
دکتر نرگس مصطفوی
مهدی مداینی
دکتر ارژنگ مدی
پرویز مشکین‌نژاد
سکینه محمدحسین زاده
دکتر جعفر  مقدس
دکتر علیرضا میرزا محمد
دکتر غلام نبی شاهد چوهدری
دکتر حسین نجف‌دری

 

کارشناسان بازنشسته

رضا احمدی
فریال امرایی زاده
فرح امینی
 پروین باقری
استیانا برلیان
فرشته بیداد
نسرین جابری پور
ناهید ذاکری
معصومه سالک
فاطمه شیسی
سید جلیل شاهری لنگرودی
رباب صادقی اسکویی
کبری عزیزیان
مژگان عسگری
فاطمه علاقه بند
فرحناز کوشا
فاطمه مکداول
افسانه محجوب‌آفاق

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۱