برگزاری کارگاه تدوین طرحنامه رساله و پایان‌نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

۲۴ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۳ کد : ۲۰۱۰۱ فعالیت ها
تعداد بازدید:۵۶۴

مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش­‌های علوم انسانی، با همکاری مدیریت ترویجی‌سازی سومین کارگاه از سلسله کارگاه‌های تدوین طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی را در تاریخ 18آذر ماه 1399برگزار کرد این کارگاه توسط خانم دکتر فرزانه میرشاه ولایتی با عنوان تدوین طرحنامه رساله و پایان‌نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تدریس شد.

اهمیت این کارگاه از آن جهت است که تدوین طرحنامه‌ای کاربردی و مبتنی بر نیاز، خواسته و مطالبه جامعه و صنعت، می‌تواندمنافع متعددی داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به احتمال جلب حمایت مالی، تسهیل در جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان برای انجام پژوهش به دلیل ملموس بودن و ... اشاره کرد. با این حال، شواهدی متعدد حاکی از آن است که در این رابطه، خلاءیی وجود دارد و معمولاً طرحنامه‌ها معطوف به مساله‌ای ملموس و کارفرمامحور نیست که این خود ریشه در عوامل مختلفی دارد.

در این کارگاه موضوعات آموزش شیوه تنظیم پروپوزال برای رساله‌های کاربردی و کارفرمایی، عناصر کلیدی در نگارش طرحنامه، نکات کلیدی این عناصر، تله های قابل توجه در طرحنامه نویسی و بررسی نمونه های عملی تهیه پروپوزال کارفرمایی، با هدف افزایش دانش نظری و مهارت در زمینه تهیه طرحنامه‌های کارفرمایی، و ارتقای مهارت عملی در تنظیم طرحنامه‌ در قالب مد نظر کارفرمایان بیان شد.

شایان ذکر است این کارگاه نیز به روال دو کارگاه پیشین به صورت مجازی برگزار و با استقبال خوب مخاطبان درونی و بیرونی پژوهشگاه همراه شد.


نظر شما :