برگزاری کارگاه تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۹ کد : ۱۹۸۹۱ فعالیت ها
تعداد بازدید:۵۲۶

در ادامه برگزاری سلسله کارگاه­‌های تدوین طرح‌های کاربردی و کارفرمایی با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی، این ­بار مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش­‌های علوم انسانی، با همکاری مدیریت ترویجی‌سازی دومین کارگاه را با عنوان "تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی" در تاریخ 20 آبان 1399 برگزار کرد.

در واقع، نظر به این که طرحنامه‌هایی که از منظر کاربردی و برای جلب نظر و خواسته کارفرمای بیرونی تهیه می‌شوند، اصول و قواعد ویژه‌ای دارند و این الزامات در مواردی با تدوین طرحنامه‌های غیرکارفرمایی تفاوت‌هایی دارد که می‌بایست مطمح نظر پژوهشگران قرار گیرد، این کارگاه کوششی بود برای پرداختن به نکات اصلی این گام مهم در راه کاربردی­‌سازی پژوهش‌­های حوزه علوم انسانی.

مدرس این کارگاه، خانم دکتر الهام ابراهیمی، مدیر نوآوری و کاربردی­‌سازی پژوهش­‌های علوم انسانی بوده و محورهای اصول  نگارش طرح‌های کارفرمایی، موارد اثرگذار در پذیرش طرح، تعریف طرح‌های کارفرمایی، الزامات و حداقل و حداکثر امتیاز طرح‌های کارفرمایی، شاخص‌های امتیاز به طرح‌های کارفرمایی توسط هیات ممیزه، امتیازات پژوهشگاه برای طرح‌های کارفرمایی (گرنت)، انواع طرح‌های کارفرمایی و منابع دستیابی به طرح‌های کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کارگاه که به صورت مجازی و  با هدف افزایش دانش نظری و مهارت عملی در زمینه تهیه طرحنامه‌های کارفرمایی و ارتقای مهارت عملی در تنظیم طرحنامه‌ در قالب مورد نظر کارفرمایان برگزار  و با استقبال خوب مخاطبان درونی و بیرونی پژوهشگاه همراه شد.


نظر شما :