آرشیو اخبار

اولویت های پژوهشی در سال ۱۳۹۸

اولویت های پژوهشی در سال ۱۳۹۸

اطلاع رسانی و اعلام اولویت‌های پژوهشی ارائه شده توسط برخی از سازمانها و ارگانهای کشور توسط مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

ادامه مطلب