آرشیو اخبار

اولویت های اعلام شده در نیمه اول سال ۱۳۹۹

اولویت های اعلام شده در نیمه اول سال ۱۳۹۹

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون اولویت‌های پژوهشی برخی از سازمان‏های فعال در امر پژوهش توسط مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی احصا شده و به اعضای هیأت علمی پژوهشگاه اطلاع‌رسانی شده است. فهرست سازمان‌های دارای اولویت پژوهشی در جدول زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب