آرشیو اخبار

نشست مشترک شورای بررسی متون و مدیران طرح اعتلاء برگزار شد

نشست مشترک شورای بررسی متون و مدیران طرح اعتلاء برگزار شد گالری

شورای بررسی متون باید بسیار جلوتر از نهادهای دیگر به فکر کارآمدی‌سازی منابع درسی دانشگاه‌ها باشد و باید با مسئله‌یابی مناسب، خلاءهای عرصه اجتماعی و نیازهای علمی و پژوهشی را در نقدهای خود بشناساند.

ادامه مطلب