آرشیو اخبار

سخنرانی دکتر اشرف بروجردی و دکتر الهه کولایی در میزگرد « زن و مدیریت سیاسی»

دومین میزگرد از سلسله میزگرد های تخصصی گروه پژوهشی مطالعات زنان با عنوان «زن و مدیریت سیاسی» با سخنرانی دکتر اشرف بروجردی و دکتر الهه کولایی دهم اسفند از ساعت 13 تا 16 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. <br /> <br /> <strong>چکیده موضوع: </strong><br /> زنان بخش مهمی از تامین سرمایه در بحث توسعه هستند.بدین لحاظ توجه به نقش آنها از موضوعات اساسی توسعه و مشارکت سیاسی به شمار می رود. باوجود باور بعضی از تحلیل گران سیاسی که مسائل سیاسی را اساسا داری ماهیت مردانه  می دانند و نقش زنان را در فرایند پدید آوری یا وقوع آن ناچیز یا هیچ می پندارند،اما امروزه اغلب تحلیل گران سیاسی بر این باورند که زنان در بسیاری از چالش های سیاسی در سطح ملی و بین المللی نقش شگرفی داشته و در بسیاری موارد همسان با مردان ایفای نقش کرده اند.<br /> در این میزگرد دیدگاه های مختلف پیرامون این موضوع بررسی خواهد شد. <br /> حضور در این برنامه برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است. <br />

ادامه مطلب