آرشیو اخبار

سخنرانی دکتر قبادی در مراسم بزرگداشت «روز ملّی فردوسی»

سخنرانی دکتر قبادی در مراسم بزرگداشت «روز ملّی فردوسی»

دکتر قبادی: فردوسی بین خشونت و حماسه تمایز ویژه ای قائل است. سرتاسر شاهنامه را حکمت، تعقل، خردورزی، بشردوستی و توجه به کرامت انسانی پوشانده است و همه این موارد را فردوسی در گرو توجه به خرد قدسی (به تعبیر ناچیز بنده) مطرح می کند.

ادامه مطلب
گزارش مراسم سومین سالگرد درگذشت دکتر صادق آئینه‌ونددر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

گزارش مراسم سومین سالگرد درگذشت دکتر صادق آئینه‌ونددر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان گالری

در مراسم سومین سالگرد دکتر صادق آئینه وند، مهندس مهدی فیروزان (مدیرعامل موسسه شهر کتاب) خبر داد؛ جایزه علمی سالانه دکتر آئینه‌وند با همکاری بنیاد آئینه‌وند برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب