انتشار مقالات استادان پژوهشگاه علوم انسانی در دست­نامه آکسفورد

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۵۳ کد : ۱۷۱۹۷ مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۸۷۹
انتشار مقالات استادان پژوهشگاه علوم انسانی در دست­نامه آکسفورد

انتشار مقالات استادان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دست­نامه آکسفورد (The Oxford Handbook of Persian Linguistics)

 

دستنامه آکسفورد (Oxford Handbook) در ماه گذشته منتشر شد. در این کتاب، مقالات دکتر سید مصطفی عاصی و یحیی مدرسی تهرانی، دو تن از استادان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با عنوان "Lexicography" و "Sociolinguistics" به چاپ رسیده است.

در ادامه فهرست کتاب از نظرتان می گذرد:

 

The Oxford Handbook of Persian Linguistics

Edited by AnoushaSedighi and PounehShabani-Jadidi

Table of Contents

1. Introduction, AnoushaSedighi and PounehShabani-Jadidi
Part I: Classification and History
2. From Old to New Persian, Mauro Maggi and Paola Orsatti
3. Typological approaches and dialects, Mohammad Dabir-Moghaddam
Part II: The Sound System
4. Phonetics, GolnazModarresi Ghavami
5. Phonology, Mahmood Bijankhan
6. Prosody, ArsalanKahnemuyipour
Part III: Syntax
7. Generative approaches to syntax, SiminKarimi
8. Other approaches to syntax, Jila Ghomeshi
9. Specific features of Persian syntax, PolletSamvelian
Part IV: Language and Words
10. Morphology, BehroozMahmoodi-Bakhtiari
11. Lexicography, Seyed Mostafa Assi
12. Academy of Persian Language and Literature, Mohammad Dabir-Moghaddam
PartV: Language and People
13. Sociolinguistics, YahyaModarresi
14. Language contact and multilingualism in Iran, ShahrzadMahootian
15. Persian as a heritage language, AnoushaSedighi
16. Teaching Persian to speakers of other languages, PounehShabani-Jadidi and AnoushaSedighi
Part VI: Language, Mind, and Technology
17. Psycholinguistics, PounehShabani-Jadidi
18. Neurolinguistics, Reza Nilipour
19. Computational linguistics, KarineMegerdoomian

Contributors:

Seyed Mostafa Assi, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran
Mahmood Bijankhan, University of Tehran
Mohammad Dabir-Moghaddam, AllamehTabataba'i University Tehran
Jila Ghomeshi, University of Manitoba
ArsalanKahnemuyipour, University of Toronto Mississauga
SiminKarimi, University of Arizona
Mauro Maggi, La Sapienza, Rome
BehroozMahmoodi-Bakhtiari, University of Tehran
ShahrzadMahootian, Northeastern Illinois University
KarineMegerdoomian, Georgetown University
YahyaModarresi, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran
GolnazModarresi Ghavami, AllamehTabataba'i University Tehran
Reza Nilipour, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran
Paola Orsatti, La Sapienza, Rome
PolletSamvelian, Sorbonne Nouvelle University
AnoushaSedighi, Portland State University
PounehShabani-Jadidi, McGill University


نظر شما :