آرشیو اخبار

نشست ایران و بحران نظریه حقوق اساسی
نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته

نشست ایران و بحران نظریه حقوق اساسی

نشست نقد و بررسی "کتاب درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته" به همت گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در روز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می گردد

ادامه مطلب
تحول در علوم انسانی نیازمند «بازخوانی» متون مؤسس است
مدیرمسئول مجله «نقدنامۀ علوم انسانی» در گفت‌وگو با ایبنا:

تحول در علوم انسانی نیازمند «بازخوانی» متون مؤسس است

بخش دوم گفت‌وگوی ایبنا با محمدحسن نیلی: مشکل این است که ما علم را به school یا به عبارتی وضع مدرسیِ آن تقلیل داده ایم و بدتر آن که آن را نیز به کلاس درس و ملزومات آن محدود کرده ایم، در نتیجه تاکید رفته روی اصلاح سرفصل دروس! خب طبیعتا این مسیر راهی به تحول علم پیدا نخواهد کرد. اگر علم می‌خواهد متحول شود باید جدی گرفته شود یعنی به نحو دیگری مالِ خود شود. فرآیند مالِ خود کردن علم در بازخوانی انتقادی نقاط تاسیس و تکوین علوم اتفاق می افتد. این همان چیزی است که ما از مفهوم «بازخوانی» انتظار داریم که در نقدنامه مورد توجه است.

ادامه مطلب
تحول علوم انسانی را از دریچه «نقد» دنبال می‌کنیم
مدیرمسئول مجله «نقدنامۀ علوم انسانی» در گفت‌وگو با ایبنا:

تحول علوم انسانی را از دریچه «نقد» دنبال می‌کنیم

بخش اول گفت‌وگو با دکتر محمدحسن نیلی، دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی: مسئله اصلی ما در شورا پیگیری تحول علوم انسانی از دریچه «نقد» است. موضع ما وارد شدن در خود چرخه علم از دریچه بازخوانی متون اصلی است البته از منظری تازه و متوجه به مسائلی تازه. مسئله اینجاست ما اگر بخواهیم به علوم انسانی بپردازیم و آن را متحول کنیم، نیاز داریم به اینکه بدانیم علوم انسانی در چه موقعیتی است تا بخواهیم نقد کنیم، بتوانیم به آن بپردازیم و کار جدید روی آن کنیم.

ادامه مطلب
فارابی گشت تازه‌ای در مسیر فلسفه ایجاد کرد
داوری اردکانی در مراسم رونمایی از «نقدنامه علوم انسانی»:

فارابی گشت تازه‌ای در مسیر فلسفه ایجاد کرد

رضا داوری اردکانی به مناسبت هفته پژوهش، در مراسم رونمایی از شماره اول نقدنامه علوم انسانی و دو اثر دیگر درباره وی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حاضر شد. اولین شماره «نقدنامه علوم انسانی» که توسط شورای بررسی متون علوم انسانی منتشر شده است، به کتاب «فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی» پرداخته است.

ادامه مطلب
کیفیت تکوین قانون
گزارش جلسه چهارم حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از رساله summa theologiae

کیفیت تکوین قانون

سالۀ summa theologiae اثر سترگ توماس آکویناس از فیلسوفان و الهی‌دانان مسیحی سدۀ سیزدهم اروپا از جمله متون کلاسیکی است که در زمرۀ متونِ «در میانه» محسوب می‌شود. خلاصه گزارش جلسه چهارم حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از این رساله را بخوانید.

ادامه مطلب
عقل: منشا قانون
حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از رساله summa theologiae: بخش اول از بخش دوم، مساله ۹۰، بند نخست

عقل: منشا قانون

رسالۀ summa theologiae اثر سترگ توماس آکویناس از فیلسوفان و الهی‌دانان مسیحی سدۀ سیزدهم اروپا از جمله متون کلاسیکی است که در زمرۀ متونِ «در میانه» محسوب می‌شود. خلاصه گزارش بخش اول از بخش دوم، مساله ۹۰، بند نخست این رساله را بخوانید.

ادامه مطلب
ماهیت قانون وابسته به ماهیت انسان است
حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از رساله summa theologiae: بخش اول از بخش دوم، مساله ۹۰: بند نخست

ماهیت قانون وابسته به ماهیت انسان است

رسالۀ summa theologiae اثر سترگ توماس آکویناس از فیلسوفان و الهی‌دانان مسیحی سدۀ سیزدهم اروپا از جمله متون کلاسیکی است که در زمرۀ متونِ «در میانه» محسوب می‌شود. گزارش بخش اول از بخش دوم، مساله ۹۰: بند نخست را در ادامه بخوانید:

ادامه مطلب
قانون: مسئله انسان، خداوند و عالَم
گزارش جلسه نخست حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از رساله summa theologiae

قانون: مسئله انسان، خداوند و عالَم

رسالۀ summa theologiae اثر سترگ توماس آکویناس از فیلسوفان و الهی‌دانان مسیحی سدۀ سیزدهم اروپا از جمله متون کلاسیکی است که در زمرۀ متونِ «در میانه» محسوب می‌شود. خلاصه گزارش جلسه نخست حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از این رساله را بخوانید.

ادامه مطلب