چندرسانه ای

نقادانه‌زیستن/سخنرانی دکتر محمدتقی طباطبایی در شورای بررسی متون/آبان ۱۴۰۱
سخنرانی دکتر محمدتقی طباطبایی در شورای بررسی متون

نقادانه‌زیستن/سخنرانی دکتر محمدتقی طباطبایی در شورای بررسی متون/آبان ۱۴۰۱

دکتر محمدتقی طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه فلسفه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در سلسله جلسات «بازشناسی وضعیت علوم انسانی در ایران»، در ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ به سخنرانی پرداخت.

ادامه مطلب