معرفی شورا

تعداد بازدید:۳۷۹

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در زمره نخستین مجموعه­ های علمی و پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که با رویکردی انتقادی به بررسی و نقد کتب دانشگاهی و منابع علوم انسانی می­ پردازد.  این شورا هم اکنون نخستین و تنها شورای تخصصی نقد کتاب در ساختار نظام آموزش عالی کشور است که بر نقد متون حوزه علوم انسانی تمرکز دارد.

این شورا با عنایت مقام معظم رهبری در سال 1374 برای پاسخگویی به خلاء­ها و نیازهای جدّی در عرصۀ نقد منابع درسی حوزۀ علوم انسانی دانشگاه­ ها، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز به کار کرد.

مهم­ترین هدف شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی، رشد تفکر انتقادی در تولیدات علمی و دانشگاهی، نقد متون درسی و کمک درسی دانشگاه­ ها، توسعه فرهنگ نقد در جامعه علمی و تقویت جایگاه علوم انسانی می باشد.  این شورا دارای گروه های تخصصی در حوزه­ های مختلف علوم انسانی است و روند نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی در گروه ­های تخصصی در یک فرایند علمی و با جلب نظر و مشارکت اساتید برجسته حوزه علوم انسانی صورت می‌پذیرد.

شورای بررسی متون فعالیت هایی در حوزه نقد و بررسی کتب شاخص علوم انسانی، برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در حوزه نقد، انتشار مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های درسی و ... دارد.

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۱