ارتباط با ما

تعداد بازدید:۲۶۷
  • نشانی: 

    تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه اول، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

     

  • پست الکترونیکی: pr@shmoton.ir

  • تلفن: 021- 88046890

  • دورنگار: 021- 88046890

  • کد پستی: 1437774681

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱