آرشیو اخبار

خبرنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
تحول از مسیر نقد

خبرنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

خبرنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با عنوان «تحول از مسیر نقد» توسط دبیرخانه شورای بررسی متون منتشر شد. این خبرنامه شامل بخش هایی همانند برنامه پژوهشی گروه ها، نشست های تخصصی و دیگر مطالب تخصصی است.

ادامه مطلب