آرشیو اخبار

نوموس: گمگشته تفکر حقوقی
نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس/Nomos: the lost of legal thought

نوموس: گمگشته تفکر حقوقی

 نوموس: گمگشته تفکر حقوقی: نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس/Nomos: the lost of legal thought به همت گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می شود.

ادامه مطلب
نشست فهم تحولات امروز جهان در امتداد جغرافیای سیاسی قرن نوزدهم
گروه تاریخ شورای بررسی متون برگزار می کند:

نشست فهم تحولات امروز جهان در امتداد جغرافیای سیاسی قرن نوزدهم

سلسله نشست «بازخوانی تاریخ معاصر از منظر جغرافیای سیاسی» توسط گروه تاریخ شورای بررسی متون برگزار می شود. نشست اول با عنوان" فهم تحولات امروز جهان در امتداد جغرافیای سیاسی قرن نوزدهم" توسط دکتر حسین آبادیان ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب
در ورطهٔ سوفسطایی/شمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی منتشر شد

در ورطهٔ سوفسطایی/شمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی منتشر شد

شمارۀ دوم نقدنامه علوم انسانی به همت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد. در این اثر علاوه بر ارائه سه بازخوانی از ایدهٔ اشمیت دربارهٔ اساس، مقدمه‌ای دربارهٔ نظم پیشاحقوقی و یادداشتی درباره تحقق اساس و قانون اساسی در ایران معاصر توسط اباصالح تقی‌زاده طبری منتشر شده است.

ادامه مطلب