نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس/Nomos: the lost of legal thought

نوموس: گمگشته تفکر حقوقی

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۵۰۸۴ مهم ترین اخبار نشست و همایش
تعداد بازدید:۱۲۱
 نوموس: گمگشته تفکر حقوقی: نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس/Nomos: the lost of legal thought به همت گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می شود.
نوموس: گمگشته تفکر حقوقی

 نوموس: گمگشته تفکر حقوقی

نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس/Nomos: the lost of legal thought


امر حقوقی به عنوان موضوع و متعلق علم حقوق آن حیطه‌ای است که مفاهیم، گزاره‌ها و مسائل علم حقوق در نسبت با آن تحقق می‌یابد. تعین امر حقوقی همچون یک قاعده و اصل معین یا بسان اراده و تصمیمی معطوف به موقعیت‌ و... صورت‌های مختلفی است که حدود و شمایل دانش حقوق و نحوه عملکرد آن در نسبت با مسائل را تعیین می‌کند.از اواخر سده نوزدهم تا کنون، امر حقوقی بسان قاعده و هنجاری موضوعه شناسایی شده و همین امر موجبات بروز تفکر نرماتیویستی-فرمالیستی حقوق را فراهم کرده تا جاییکه حقوق چیزی جز هنجاری که صورت و اَشکال وضع آن دارای اصالت بوده و مضمون تابع آن می‌باشد قلمداد نمی‌گردد. فهم استنادی و استدلال مبتنی بر استناد از قواعد و نیز قوانین به وقایع و مسائل عینی ناشی از همین نوع تفکر است که تفکری چیره بر شمایل علم حقوق می‌باشد.با این حال، متفکران کلاسیک حقوق بر این باورند که این همان‌انگاری حقوق و هنجار(نُرم) ناشی از فروکاست نوموس به عنوان سرچشمه امر حقوقی در یونان باستان به نُرم یا هنجار بوده است. بازگشت به نوموس و واکاوی حیثیات و جهات آن موجب اخذ بصیرت‌هایی است تا امکان‌هایی دیگری از امر حقوقی را آشکار کرده و کمترین آسیب‌ها را از ناحیه فروکاست حقوق به قواعد و هنجارهایی موضوعه بر نظم زندگی انسانی متحمل بشویم.

 

با حضور:

پروفسور تانس زارتالودیس(نویسنده کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه Kent انگلستان)

 دکتر سید جمال‌الدین میرشرف‌الدین(استاد فلسفه غرب و ناقد کتاب)

دکتر سید محمدحسین کاظمینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ناقد کتاب)

 

زمان و مکان:

14 اسفندماه ماه 1402 - ساعت 15:30

 موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

کلید واژه ها: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی


نظر شما :