آرشیو اخبار

نشست نقد کتاب: مرا اسماعیل صدا کن
گروه مطالعات علم و فناوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند:

نشست نقد کتاب: مرا اسماعیل صدا کن

گروه مطالعات علم و فناوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در نشست نقد کتاب «مرا اسماعیل صدا کن»، روایت دریفوس را بهانه‌ای برای بررسی این رمان قرار خواهد داد و ضمن داوری نگاه هایدگری دریفوس به ابعاد کمتر دیده شدۀ این رمان خواهد پرداخت.

ادامه مطلب