آرشیو اخبار

ایده تاسیس: شماره یکم نقدنامه علوم انسانی منتشر شد

ایده تاسیس: شماره یکم نقدنامه علوم انسانی منتشر شد

ماهنامهٔ نقدنامهٔ علوم انسانی که به همت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر می‌گردد نشریه‌ای عمومی است که در فواصل ماهانه، یکی از متون شاخص را که اغلب مورد توجه کافی قرار نگرفته به بحث و بررسی نخبگان علوم انسانی گذاشته و علاوه بر طرح علمی آن، معاصریت آن را نیز دنبال می‌نماید. 

ادامه مطلب
متن‌خوانی الهیات قانون

متن‌خوانی الهیات قانون

مسئله ۹۰ و ۹۱ از قسمت اول بخش دوم رساله الهیات قانون با مضمون بحث از متافیزیک و الهیات قانون توسط دکتر سیدمحمدحسین کاظمینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون، از شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ ارائه می شود.

ادامه مطلب