آرشیو اخبار

مشروح نشست «بحران جدایی سیاست از اداره»

مشروح نشست «بحران جدایی سیاست از اداره»

نشست «بحران جدایی سیاست از اداره»، پیرامون آراء ویلسون در تأسیس مدیریت دولتی و نتایج آن برای امروز ما، سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده، مهدی معافی، سکینه بیگدلی و سیدعلی کشفی برگزار شد. مشروح این نشست را در ادامه بخوانید:

ادامه مطلب