مطالب مرتبط با کلید واژه

جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه


استقلال فرهنگی امروز کشور بی‌نظیر است
دکتر نجفی در چهل‌ونهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه تأکید کرد:

استقلال فرهنگی امروز کشور بی‌نظیر است گالری

دکتر نجفی: استقلال کشور در ابعاد مختلف به‌ویژه در بعد فرهنگی بی‌نظیر است و ضرورت دارد این عزت نفس و غرور ملی به نسل جوان و آیندگان منتقل شود و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان یک مرکز فرهنگی و ملی باید بتواند به این موضوع ارزش و بعد جهانی دهد.

ادامه مطلب
تبریک آغاز به‌کار دولت سیزدهم و قدردانی از خدمات دولت قبل در جلسه‌ی شورای پژوهشی پژوهشگاه

تبریک آغاز به‌کار دولت سیزدهم و قدردانی از خدمات دولت قبل در جلسه‌ی شورای پژوهشی پژوهشگاه

قبادی با اشاره به وضعیت پیش‌آمده در کشور همسایه، افغانستان، با اشاره به میراث مشترک فرهنگی و تمدنی ایران و افغانستان، موقعیت پژوهشگاه را جهت مشارکت مؤثر در رفع مشکلات و مصائب مردم مظلوم این کشور بسیار مهم دانست و از تمام مدیران (به‌ویژه مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی)، رئیسان پژوهشکده‌ها و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه خواست که در تحلیل و تبیین تحولات و آینده‌ی افغانستان و ارائه‌ی خدمات علمی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مختلف این کشور ب‌یصورت فعال مشارکت کنند.

ادامه مطلب