دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید

تعداد بازدید:۹۶

مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید را با موضوع ارتباط علوم انسانی و اجتماعی با صنعت دفاعی را در روز سه شنبه 11 خرداد 1400 به صورت مجازی برگزار کرد.

سخنرانان جلسه دکتر ابوطالب شفقت( رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، دکتر محمدرضا آذر آیین( رئیس پژوهشکده اندیشه دفاعی)، دکتر فرهاد نظری‌زاده (رئیس مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی)، و دکتر اسماء خویینی‌ها (پژوهشگر مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی) بودند.

دکتر ابوطالب شفقت: به عنوان سخنران نخست این نشست اظهار داشت:

موضوع بنده کاربرد علوم انسانی در شکل گیری تمدن صنعت دفاعی با رویکرد دینی و معنوی می‌باشد.بحث علوم انسانی بحث بسیار پیچیده و متنوع می‌باشد.

وی به تعریف تمدن صنعت دفاعی قبل از انقلاب و صنعت دفاعی بعد از انقلاب اسلامی وفضای نوآوری که در صنایع دفاعی با دو رویکرد عملیاتی و پشتیبانی دیپلماسی، دفاعی و امنیتی ترسیم کرده بود پرداخت و در نهایت به جمع بندی بر ارزش‌های حاکم بر صنعت دفاعی پرداخت.

دکتر آذر آیین  به­‌عنوان دومین سخنران نشست به موارد ذیل اشاره داشت:

 بحث بنده بیشتر به سمت علوم انسانی می‌رود ما در پژوهش‌های علوم انسانی در صنعت دفاعی تازه کارتر هستیم.

هدف از ارایه این بحث نقد و تکمیل این بحث در حوزه علوم انسانی در صنعت دفاعی می‌باشد که در گام‌های اولیه هستیم.

ارکان پژوهش‌های علوم انسانی : 3 رکن مهم در نظر گرفته شده است رکن اول مساله سازمانی است، رکن بعدی پژوهشگر است کسی که میخواهد درگیر این مساله سازمانی شود و رهیافت‌هایی را برای حل این مساله پیش روی سازمان قرار دهد و رکن بعدی که خیلی مهم است و در پژوهش‌های سازمانی خیلی تأثیرگذار است رکن سازمان است یعنی یک مدیر، یک تصمیم‌گیری و یک راهبرد. نوع تعاملات این سه رکن با هم و نوع تعاملات، تعیین کننده اثر بخشی سازمان است.

دکتر نظری زاده به عنوان سومین سخنران نشست اظهار کرد:

مباحث بنده 5 محور اصلی دارد: 1- تحول در مفاهیم، از دفاع دانش بنیان به دفاع جامعه بنیان.2- سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیت (جایگاه علوم انسانی)3-دفاع و ظرفیت همکاری علمی و پژوهشی (به خصوص در زمینه علوم انسانی)4-چالش‌ها و موانع همکاری5- برخی موضوعات و اولویت‌های همکاری.

ما میتوانیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و با توجه به کرسی های علوم انسانی و علوم اجتماعی دفاعی که ما در مرکز آینده پژوهش ایجاد کردیم.استقبال کنیم و میزبان باشیم برای دوستانی که در این زمینه         علاقه‌مند هستند و این کار را از طریق مرکز کاربردی سازی پژوهشگاه علوم انسانی ترغیب می‌کنیم فرصت‌های مطالعاتی داریم که مورد تایید و حمایت وزارت علوم هستند نشست‌های علمی در غالب کرسی‌های تخصصی علوم انسانی داریم و در غالب همکاری‌های علمی دیگر مثل انتشار کتاب، آثار و نشسهایی که میتوانیم به عنوان سخنران دعوت کنیم.

در انتهای نشست خانم دکتر خویینی ها اظهار کرد:

موضوع بنده ترجمان علوم انسانی در صنایع دفاعی می باشد.در اول کلام با آیه شریفه نون و القلم و ما یسطرون شروع میکنم علم و دانش از آنچنان اهمیتی برخوردار می باشد که خداوند در قرآن به قلم و آنچه که می نویسند سوگند یاد می کند. برای نظم ذهنی مخاطبان عزیز قصد دارم تعریف کوتاهی از ترجمان دانش ، علوم انسانی و صنایع دفاعی ارایه دهم.منظور از ترجمان دانش چیست؟ ترجمان دانش واژه نسبتاً جدیدی می باشد که در اولیت سال قرن 21 تعریف شده و فرایندی است که دانش را از بی مصرفی به عرصه عمل منتقل می کند به طور خلاصه تاکیدش بر عملیاتی کردن نتایج پژوهش می باشد.موضوع ترجمان دانش در علوم انسانی نشان‌دهنده آن است که علوم انسانی اصولا با وجود نقش مهم و اساسی که در ایجاد تحول و بالندگی فکر دارد وقتی که مباحث کاربردی و عملی پیش میاید در انزوا قرار می‌گیرد و یکی از دلایلی  که با توجه به آن  بررسی ترجمان دانش در حوزه علوم انسانی اهمیت دارد این است که عدم توجه به کاربردی شدن علوم انسانی معضلات و آسیبهای جدی را به همراه خواهد داشت

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰