سومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید

تعداد بازدید:۹۴

مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی سومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید را با موضوع کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی: ضرورت‌ها، چالش‌ها و موانع را در تاریخ22  تیر ماه 1400 به صورت مجازی برگزار کرد.

دکتر عبدالمجید مبلغی ( عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر اسماء خویینی‌ها ( پژوهشگر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی) و دکتر مهدی نصیری (عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) سخنرانان این نشست بودند.

در ابتدا، دکتر الهام ابراهیمی، مدیر نوآوری و کاربردی­‌سازی پژوهش­‌های علوم انسانی، به ­عنوان دبیر علمی نشست، با اشاره به هدف از برگزاری این نشست‌ یعنی کاربردی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی و بررسی وجوه مختلف این موضوع افزود سعی بر این است که این مساله از دیدگاه متخصصان رشته‌های مختلف مورد مداقه قرار گیرد.

در ادامه، دکتر عبدالمجید مبلغی، به عنوان سخنران نخست موضوعی تحت عنوان «سنت و نسبت آن با کاربردی سازی علوم انسانی» را مطرح کرد. وی خدمات علوم انسانی را  بسیار گسترده دانست و به 2 لایه در علوم انسانی اشاره کرد. لایه نخستین علومی هستند که خدمات قابل توجهی به جامعه ارائه می‌دهند. لایه دوم امکان گسترش دانش و آگاهی را میسر می‌کند. وی پرسش وجوه کاربردی سازی علوم انسانی را مطرح کرد و بیان کرد علوم انسانی هم از رده‌های درونی و هم از رده‌های بیرونی وجوه کاربردی دارد و  هماهنگ و هم‌راستا با این موضوع می‌باشد. وی  افزود سنت در قلب رویکرد علوم انسانی قرار داد و این یک جریان فکری می‌باشد. دکتر مبلغی در ادامه به شبکه‌های رفتاری در ارتباط با کاربردی‌سازی علوم انسانی اشاره کرد و آن را مغفول دانست.

دکتر اسماء خویینی‌ها، به عنوان دومین سخنران با موضوع «ترجمان دانش در حوزه علوم انسانی؛ ضعف‌ها و راه‌کارها» شروع کرد. و مطالعه ابعاد ذهنی، فکری، معنوی و روانی انسان - گسترش آگاهی و دانش از دنیای انسان‌ها و بررسی روابط فعالیت‌های مختلف بشر را از رسالت‌های علوم انسانی دانست. در ادامه به معنای ترجمان دانش و بیان ویژگی‌ها، اهمیت ترجمان دانش و بیان موانع 8 گانه ترجمان دانش پرداخت. دکتر خویینی‌ها به سیر تکامل دانشگاه و ضعف ساختاری نظام آموزشی کشور پرداخت و در ادامه ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه را مطرح کرد. در نهایت چند پیشنهاد برای جهت دهی پژوهش‌ها به سمت تجاری شدن ارایه داد از جمله: برقراری ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی کشور به منظور آگاهی از نیازهای پژوهشی آنان، مشارکت با صنعت در توسعه محصولات و خدمات، ارایه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری جلسات با کارکنان بخش صنعت.

دکتر مهدی نصیری، به عنوان آخرین سخنران نشست با موضوع «رویکرد اجتماعی به فناوری در کاربردی‌سازی علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و استلزامات » اظهار داشت علوم اجتماعی می‌تواند بسترسازی برای توسعه باشد. وی تعریفی از جامعه شناسی فناوری را ارائه کرد و ترکیب تکنیک جامعه و تاثیر و تاثری که این دو می‌توانند بر روی هم داشته باشند را مطرح کرد. وی اشاره کرد که تکنولوژی یک موضوع چند رشته‌ای می‌باشد و  رشته‌های مختلف را اعم از علوم طبیعی، اجتماعی، مهندسی، تجارت و .. را می تواند یکپارچه کند و خلق آن بدون علوم اجتماعی میسر نمی‌شود. دکتر نصیری به منابع مهم ایجاد تغییرات اجتماعی سه گانه اختراع، کشف و اشاعه و ترویج اشاره کرد ومعتقد بود تکنولوژی  بدون علوم اجتماعی نمی‌تواند بستر ساز باشد. وی به چالش‌های پیش روی توسعه فناوری در ایران اشاره کرد و مشکلات درونی و بیرونی که در این زمینه وجود دارد را بیان کرد. شعار جالب هر ایرانی یک مهارت را به عنوان یک سیاستگذاری نظام آموزشی مطرح کرد و به مشکلات فرهنگی و پیرامونی تکنولوژی اشاره داشت. در ادامه به تضادهای فرهنگی فناوری در قالب دو گانه فن هراسی و فن دوستی اشاره کرد و در پایان پیشنهاداتی را مطرح کرد.

در انتهای نشست دکتر ابراهیمی به جمع بندی مباحث پرداخت.

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰