خبر و اطلاعیه - آرشیو

دکتر موسویان: قرآن از چپاولگران بیت المال به عنوان بدترین انسان ها یاد می کند

فرعون قوم خودش را دسته دسته کرد و یک دسته را تضعیف کرد و دلیل اقدامش هم این بود این افراد در خدمت بقیه قرار گیرند و محتاج دیگران باشند و برای رفع نیازهایشان، هر کاری که دیگران خواستند انجام دهند. بنابراین یکی از کارهایی که حکومت های باطل انجام می دهند این است که این اختلاف ها را در جامعه ایجاد کنند تا توسط این قشر ضعیف به خواسته های خود برسند.

ادامه مطلب