گزارش دومین جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی امام علی (ع) پژوهی

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۴ کد : ۱۷۴۰۹ خبر و اطلاعیه گزارش نشست‌ها
تعداد بازدید:۴۹۳

دومین جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی امام علی (ع) پژوهی در مورخ بیستم مهر ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. درابتدای این جلسه دکتر سیدسجاد علم الهدی، رئیس مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام با اشاره به موضوعاتی که اعضای کمیته در قالب چهل محور پیشنهاد داده بودند، اعلام  کرد که این محورها در 23 عنوان خلاصه شدند و از اعضای حاضر خواست تا در خصوص آنها  به بحث و تبادل نظر بپردازند. وی همچنین یادآور شد که  اگر اعضای کمیته، جدا از این محورها ضرورتی برای موضوعات دیگری احساس می کنند، از مطرح کردن آن استقبال می کنیم.
در ادامه دکتر فاطمه احمدی، استاد حوزه و دانشگاه جلسه گفت: بهتر است 23 موضوع در هشت محور کلی خلاصه شوند و سپس به ادغام موضوعات نزدیک به هم به لحاظ مفهومی بپردازیم .
دکتر محمد دشتی، نماینده جامعه المصطفی نیز با اشار به یکی از موضوعات پیشنهادی خواستار محوریت خردگرایی در فرهنگ صلح علوی بعنوان یک موضوع اصلی در فراخوان آثار در کنار توجه به حقوق و کرامت انسان با توجه به منشور حقوق بشر شد.
دکتر داود مهدوی زادگان، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت در بحث پیرامون تمایز مبانی و مولفه، با این استدلال که  خردگرایی بعنوان مبنا نمی تواند مطرح شود بلکه مؤلفه است پیشنهاد قرار گرفتن مفهوم خردگرایی  به عنوان یکی از مولفه های فراخوان آثار را مطرح کرد .
دکتر محمود جنیدی جعفری، مشاور علمی- اجرایی مرکز تحقیقات امام علی (ع) محور بررسی جایگاه صلح در ارتباط با سایر ملت ها را مورد تأکید قرار داد و باتوجه به بین المللی بودن کنگره نیاز به بررسی اندیشه های امام علی (ع)  درخصوص صلح با سایر ملتها  و تبادل نظر بین اندیشمندان جهانی را متذکر شد.
دکتر حامد شیواپور، نماینده دانشگاه مفید با تاکید بر توجه به نسبت صلح با مفاهیم ارزشی نظیر عدالت، اخلاق و دین در اندیشه امام علی (ع)، تدقیق در روش ها و معناشناسی و همچنین محدودیت ها ی پژوهش درباب صلح در این حوزه را نیز مطرح کرد .
همچنین در این جلسه موضوع صلح درگستره ی روابط بین المللی بعنوان یکی از محورهای کلی تحت عبارت گستره ی فرهنگ صلح در ارتباط با سایر ملتها از منظر امام علی (ع) توسط اعضای جلسه پذیرفته شد. صلح و حقوق بشر از دیگر موضوعات مورد بحث اعضا جلسه بود که به عنوان یکی از موضوعات اصلی تحت عنوان اصالت کرامت و حقوق انسان در اندیشه و کنش امام علی (ع) پذیرفته شد.
مبانی نظری فرهنگ صلح، مبانی و روش شناسی صلح گرایی در اندیشه و سیره امام علی(ع) از دیگر محورهای مورد اتفاق نظر این جلسه بود.

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :