خبر و اطلاعیه - آرشیو

مؤلفه‌های ارتباطی پیش‌بینی کننده‌ی قصد انجام غربال‌گری سرطان، برگزار می‌شود

نشست مؤلفه های ارتباطی پیش بینی کننده قصد انجام غربالگری سرطان توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با همکاری کرسی ارتباطات علم یونسکو و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات به صورت مجازی برگزار می شود.

ادامه مطلب
گزارش ششمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا

گزارش ششمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا گالری

دکتر قبادی: امیدوارم برگزاری این همایش‌ها، شمس را تا حدودی از غربت و بدشناختی یا کم‌شناختی خارج سازد. این همایش گران‌ارج، در حقیقت، به‌نوعی خلق مجدد میراث‌های بزرگ و گنجینه‌های سترگ ماست. اصولاً بازآفرینی و خوانش مجدد میراث‌های یک ملت، یا یک تمدن، نشانه‌ی ظرفیت یک فرهیختگی فرهنگی قوم و از لوازم پیشرفت یک کشور است و به نسل‌های آینده می‌آموزد که نیاکان ما در جهان بزرگ و اثرگذار بوده‌اند. لذا ما هم باید توانمند شویم و راه پیشرفت را پیدا کنیم.

ادامه مطلب

گزارش کامل همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه‌ی عبدالله قطب‌بن‌محیی»

قطب اگر شاعر نیست و در شمار فیلسوفان قرار نمی‌گیرد و با عارفان نیز قرار نمی‌یابد پس به‌راستی خود کیست و سالک کدام راه است و اصلاً وجه اهمیت او چیست و مقام و جایگاه او در اقلیم اندیشه کجاست؟ او سالک راه عبور از این اقالیم است و مقصدی را در فراسوی این نواحی می‌جوید و دنبال می‌کند. البته این به آن معنا نیست که قطب این راه را پیموده و به انجام رسانده است. این راه را صرفاً باید به‌مثابه جوهر اندیشه و مسیر حرکت و آهنگ اصلی قطب در نظر گرفت، نه به‌عنوان طرحی تماماً به انجام رسیده و راهی کاملا پیموده شده.

ادامه مطلب