مطالب مرتبط با کلید واژه

مصاحبه


گفت‌وگوی «فرهیختگان» با دانشجوی برتر پژوهشگاه، درباره اسنادی که به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند
زبان ستون اصلی همبستگی و روایتگر اندیشه است

گفت‌وگوی «فرهیختگان» با دانشجوی برتر پژوهشگاه، درباره اسنادی که به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده‌اند

در ایران درمورد بها‌دادن به رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی کم‌کاری شده است البته نه از سوی دانشمندان و پژوهشگران این رشته بلکه از بیرون و از حیث مدیریتی موردتوجه قرار نگرفته است و سرمایه‌گذاری درستی بر دانش‌های خود نمی‌کنیم.

ادامه مطلب
دکتر فوزی: برای ارتقاء پژوهش در علوم انسانی، نیازمند یک بسته‌ی راهبردی جامع هستیم

دکتر فوزی: برای ارتقاء پژوهش در علوم انسانی، نیازمند یک بسته‌ی راهبردی جامع هستیم

دکتریحیی فوزی، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه: برنامه‌ها و طرح‌هایی برای چهار حوزه‌ی؛ تولید پژوهش، سازمان پژوهش، خدمات پژوهش و بخش آموزش تدوین شده است که موجب تقویت پژوهش در پژوهشگاه خواهد شد

ادامه مطلب
حضور دکتر نجفی در میزگرد روزنامه‌ی ایران با موضوع «هویت مقتدر ما ایرانیان»

حضور دکتر نجفی در میزگرد روزنامه‌ی ایران با موضوع «هویت مقتدر ما ایرانیان»

دکتر نجفی: «ذات هویت ایرانی» هیچگاه آسیب ندیده و در طول تاریخ تقویت هم شده است، اما «پیرامون» با آسیب‌هایی مواجه شده است و دلیل این آسیب‌ها، گسست‌های فرهنگی متعددی است که بیشتر آنها از دوره مشروطه به بعد صورت گرفته است.

ادامه مطلب
دکتر قبادی: تمدن‌سازی در دامان علوم انسانی شکل می‌گیرد
بخش پایانی گفتگوی ایسنا با رییس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی:

دکتر قبادی: تمدن‌سازی در دامان علوم انسانی شکل می‌گیرد

اگر ما خوب علوم‌انسانی را می‌آموختیم و به کار می‌گرفتیم از قافله علم و تمدن عقب نمی‌افتادیم، لوازم و تجهیزات جنگ را هم زودتر فراهم می‌کردیم. توجه به علوم‌انسانی انسجام داخلی را تقویت می‌کند و طمع دشمنان را نسبت به کشور، تجزیه اقوام و... منتقی می‌سازد که شاید امکان رسیدن به تکنولوژی لازم را هم فراهم می‌کردیم یا در دوران پیش از قاجار هم در زمان بد نمی‌جنگیدیم و بعدها نیز تمام لوازم جنگیدن را فراهم می‌کردیم.

ادامه مطلب
نیل به مدیریت کاربردی‌گرا، تولیدمدار و پرهیز از هزینه‌کرد بدون دستاورد محوری
دکتر قبادی در مصاحبه با ایسنا مطرح کرد:

نیل به مدیریت کاربردی‌گرا، تولیدمدار و پرهیز از هزینه‌کرد بدون دستاورد محوری

دستاوردهای سطح کلان عبور از «مدیریت هزینه» به مدیریت کاربردی‌گرا، تولیدمدار و دستاوردمحور بود که عیناً ملهم از رهنمودها و سفارش‌های مقام معظم رهبری در دیدار با بخشی از مدیریت پژوهشگاه بوده است.

ادامه مطلب