مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشگاه علوم انسانی


دکتر قبادی: تمدن‌سازی در دامان علوم انسانی شکل می‌گیرد
بخش پایانی گفتگوی ایسنا با رییس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی:

دکتر قبادی: تمدن‌سازی در دامان علوم انسانی شکل می‌گیرد

اگر ما خوب علوم‌انسانی را می‌آموختیم و به کار می‌گرفتیم از قافله علم و تمدن عقب نمی‌افتادیم، لوازم و تجهیزات جنگ را هم زودتر فراهم می‌کردیم. توجه به علوم‌انسانی انسجام داخلی را تقویت می‌کند و طمع دشمنان را نسبت به کشور، تجزیه اقوام و... منتقی می‌سازد که شاید امکان رسیدن به تکنولوژی لازم را هم فراهم می‌کردیم یا در دوران پیش از قاجار هم در زمان بد نمی‌جنگیدیم و بعدها نیز تمام لوازم جنگیدن را فراهم می‌کردیم.

ادامه مطلب