مطالب مرتبط با کلید واژه

مطالعات قرآنی


موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای ساختار پژوهشگاه + رونمایی از دستاوردهای پژوهشگاه

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای ساختار پژوهشگاه + رونمایی از دستاوردهای پژوهشگاه

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه‌ی ششم تیرماه ۱۴۰۰، با ارتقای گروه پژوهشی «مطالعات اسناد فرهنگی آسیا» به «مرکز پژوهشی اسناد فرهنگی آسیا» و همچنین ارتقای گروه پژوهشی «مطالعات قرآنی» به «مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی» موافقت کرد.

ادامه مطلب

کتاب، رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی منتشر می‌شود

کتاب، رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی؛ تألیف: دکتر احمد پاکتچی و دکتر آزیتا افراشی منتشر می‌شود. کار چاپ این کتاب به مراحل پایانی رسیده است و به زودی در اختیار علاقمندان به مطالعات قرآنی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب