معرفی کتاب - آرشیو

۲۳ نشریه‌ی پژوهشگاه موفق به کسب رتبه‌ی «ب» فرایند ارزیابی نشریات کمیسیون نشریات وزارت علوم شدند

درج شناسه‌ی بین‌المللیDOI برای ۲۴ نشریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

از این پس دیگر نشریات عنوان علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی نخواهند داشت و صرفاً با عنوان نشریه‌ی علمی شناخته می‌شوند و بر اساس ۴ رتبه الف، ب، ج، د درجه‌بندی کیفی و کمی خواهند شد. در این فرآیند ۲۱ نشریه پژوهشگاه موفق به کسب رتبه «ب» شدند و درتلاش هستند تا بتوانند به رتبه «الف» ارتقا یابند.

ادامه مطلب