معرفی کتاب «تعامل حوزه‌ی علمیه با رشته‌های علوم انسانی»

۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۴ کد : ۲۰۲۴۹ معرفی کتاب
تعداد بازدید:۹۱۹

طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشور

تعامل حوزه‌ی علمیه با رشته‌های علوم انسانی

عبدالمجید مبلغی

می‌توانید اطلاعات کتاب را اینجا ملاحظه بفرمایید

برای دیدن سایر کتاب‌های جدید انتشارات پژوهشگاه نیز اینجا را ببینید

سخن پژوهشگاه
کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم‌انسانی معطوف به پیشرفت کشوراست که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می‌گردد.
طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه‌هایی به هم‌پیوسته و مسئله‎‎‌محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال‌های اخیر مبنی بر درپیش‌گرفتن رهیافت بومیو کاربردی‌سازی علوم‌انسانی شکل گرفته و بر پایة خردجمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین RFP عبور کرده سپس وارد اجرای طرح‌ها شده است.
این طرح کلان برپایة این منطق شکل گرفت که برای بومی‌سازی و کاربردی‌سازی علوم‌انسانی لازم است سه مقولة مهم به‌صورت متمایز کاویده شوند و نهایتاً از همة طرح‌ها تلفیق صورت گیرد.
1. مبانی و ریشه‌های علوم‌انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند.(کارگروه مبانی)
2. قلمرو و فرایند شکل‌گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته‌ها در ایران نظر افکنده شود و نقد گردد. (کارگروه بازشناسی انتقادی و تاریخ)
3. شیوه‌ها و مظاهر کاربست آن‌ها و تعامل این رشته‌ها با جامعة ایران در چرخة ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.(کارگروه کاربست)

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کتاب کتاب جدید تعامل حوزه‌ی علمیه با رشته‌های علوم انسانی عبدالمجید مبلغی


نظر شما :