زنانه شدن شهر با تاکید بر فضاهای شهر تهران/نعمت الله فاضلی/۲۹-۰۸-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۱۵۸۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بیست و نهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی»

با همکاری دبیر خانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

زنانه شدن شهر با تاکید بر فضاهای شهر تهران

ارائه دهنده:

دکتر نعمت الله فاضلی

ناقدین:

دکتر مقصود فراستخواه

دکتر عباس کاظمی

مدیر علمی:

دکتر ناهید موید حکمت

مدیر اجرایی:

دکتر طاهره ایشانی

زمان: سه شنبه ۲۹ ابان ۹۷

ساعت: ۱۰ الی ۱۲

سالن: اندیشه


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: نعمت الله فاضلی پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :