سلسه سخنرانی "دیگری و دیگری هراسی" /دکتر امیرعباس علیزمانی( دیگری و معنا ) و دکتر مهدی پارسا (دیگری و منطق اینهمانی)/۲۷-۷-۹۴

۲۷ مهر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۲۱۰۱ فرهنگ معاصر
تعداد بازدید:۴۸۷۰
سلسه سخنرانی "دیگری و دیگری هراسی" /دکتر امیرعباس علیزمانی( دیگری و معنا ) و دکتر مهدی پارسا (دیگری و منطق اینهمانی)/۲۷-۷-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :