مطالب مرتبط با کلید واژه

زهرا پارساپور


دکتر زهرا پارساپور

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها                مشخصات فردی   نام زهرا نام خانوادگی پارساپور سال تولد ۱۳۴۴ مرتبه علمی دانشیار، پایه ۱۷ پست الکترونیک parsapoor@ihcs.ac.ir   سوابق آموزشی ۱۳۸۱- دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران ۱۳۷۵- فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۳- لیسانس زبان ...