مطالب مرتبط با کلید واژه

رمضان رضایی


دکتر رمضان رضایی

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها              مشخصات فردی   دکتر رمضان رضایی پست الکترونیک:drr_rezaei@yahoo.com مرتبه علمی:    دانشیار مدارک تحصیلی: 1374، لیسانس: دبیری زبان و ادبیات عربی، 1376،فوق لیسانس: زبان و ادبیات عربی، 1384،دکتری: زبان ...