مطالب مرتبط با کلید واژه

رمضان رضایی


دکتر رمضان رضایی

لینک به رزومه در سامانه معاونت پژوهشی (سیماپ) پست الکترونیک:drr_rezaei@yahoo.com مرتبه علمی:    دانشیار مدارک تحصیلی: 1374، لیسانس: دبیری زبان و ادبیات عربی، 1376،فوق لیسانس: زبان و ادبیات عربی، 1384،دکتری: زبان و ادبیات عربی، آشنایی با زبانهای دیگر: ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی جوایز و افتخارات: برگزیده ...