دکتر رمضان رضایی

تعداد بازدید:۷۴۳۴

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 
 
مشخصات فردی
 
دکتر رمضان رضایی

پست الکترونیک:drr_rezaei@yahoo.com

مرتبه علمی:    دانشیار

مدارک تحصیلی:

1374، لیسانس: دبیری زبان و ادبیات عربی،

1376،فوق لیسانس: زبان و ادبیات عربی،

1384،دکتری: زبان و ادبیات عربی،

آشنایی با زبانهای دیگر:

ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی

جوایز و افتخارات:

برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1383 ، جهاد دانشگاهی.

پژوهشگر برگزیده، 1383، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

استاد نمونه،1384 ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

استاد نمونه، 1389، دانشگاه آزاد تبریز.

پژوهشگر شایسته تقدیر، 1393، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهشگر برگزیده، 1396، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهشگر برگزیده، 1398، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سوابق اجرایی:

مدیر گروه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز،1385تا1390

 عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد تبریز، 1385 تا 1390

عضو شورای آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد تبریز، 1386 تا 1390

عضو شورای تخصصی گروه عربی دانشگاه آزاد تبریز ، 1384 تا 1390

عضو شورای پژوهشی گروه عربی دانشگاه آزاد تبریز ، 1386 تا 1390

عضو شورای پژوهشی گروه عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390 ادامه دارد.

مدیر گروه پژوهشی ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396 ادامه دارد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر قطب علمی ادبیات و مطالعات میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394 تا1397.

عضو شورای صنفی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سوابق آموزشی:

کارشناسی:

دانشگاه آزاد تبریز: تاریخ ادبیات، متون، صرف و نحو و بلاغت 1390-1377

دانشگاه علوم و معارف قرآن: مفردات، صرف و نحو، بلاغت1389-1378

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: صرف و نحو، متون، تاریخ ادبیات1391-1382

کارشناسی ارشد:

دانشگاه آزاد تبریز: تاریخ ادبیات، بلاغت1390-1384

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: متون نظم و نثر، نقد ادبی، صرف و نحو،مفردات قرآن، 1390 ادامه دارد

کتابهای منتشرشده:

 1. تاریخ نحو، ناشر دانشگاه آزاد تبریز،1381 (ترجمه)
 2. تأثیر قرآن در پیدایش علوم ادبی، ناشر دانشگاه آزاد تبریز،1381
 3. اشکها (ناشر کلبه معرفت 1384( ترجمه)
 4. المنتخب من شعر العرب فی القرن العشرین، ناشردانشگاه آزاد تبریز، 1387
 5. درآمدی بر واژه های دخیل در قرآن کریم، سازمان سمت، 1389 مشترک
 6. ادبیات عرب 1،ناشردانشگاه آزاد تبریز، 1391مشترک
 7. سیمای زن در فرهنگ عربی، کلبه معرفت، 1391
 8. تاریخ علوم در اسلام ج1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392 مشترک
 9. ارتباط نهضت ترجمه با جنبش علمی مسلمانان در عصر عباسی اول، محقق اردبیلی، 1393 ، مشترک.
 10. مباحثی درباره زبان شناسی و لسان العرب، محقق اردبیلی، 1393 ، مشترک.
 11. تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول،( ترجمه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1395.
 12. پژوهشی در نقد شعر جاهلی (ترجمه و تعلیق)، 1396.
 13. پژوهشی در نقد شعر اموی (ترجمه و تعلیق)، 1396.
 14. دانشمندان و صوفیان دولت عثمانی، (ترجمه) سخنوران، 1394.
 15. خاندان ایرانی تبار مهلب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.
 16. فرهنگ اصطلاحات پزشکی،1396، مشترک
 17. گعده ادبی چهارشنبه ها،(ترجمه) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1400.مشترک
 18. تحلیل تطور فنون ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  1400.

مقالات علمی پژوهشی:

 1. هدبة بن الخشرم وقفة فی حیاته و شعره، التراث الادبی، علمی پژوهشی، بهار 88، شماره 4.
 2. دور ابن درید فی صناعة المعجم، انجمن زبان عربی، علمی پژوهشی، تابستان 89 ، شماره 15 مشترک.
 3. بر مرکب خیال، ادبیات فارسی خوی، علمی پژوهشی،بهار وتابستان88، شماره 13.
 4. در آمدی بر مسأله قرض گیری در لسان العرب، بهارستان سخن، علمی پژوهشی بهار و تابستان90 ، شماره 17 مشترک.
 5. زن از دیدگاه می زیاده، زن و فرهنگ، علمی پژوهشی، زمستان89، شماره 6 ، مشترک.
 6. بیت الحکمه و نهضت ترجمه در عصر عباسی، پژوهش نامه تاریخ، علمی پژوهشی، تابستان90،شماره 22.
 7. بررسی مقایسه ای استعمار ستیزی در اشعار بهار و صافی، ادب معاصر پارسی، علمی پژوهشی،زمستان 92، شماره 6.
 8. اندیشه جمیل صدقی زهاوی در قصیده ثوره فی الجحیم، بهارستان سخن، علمی پژوهشی ،پائیز 92، شماره 23 ، مشترک.
 9. تجلی مضامین کلام امام علی(ع) در شعر  متنبی، پژوهشنامه علوی، علمی پژوهشی، زمستان92،شماره9، مشترک.
 10. الصلات بین الحضارتین الاسلامیة و الرومانیة ...،آفاق الحضارة، علمی پژوهشی، پائیز 92، شماره 31، مشترک.
 11. در آمدی بر اصطلاحات و مضامین طبی در مثنوی، طب سنتی، علمی پژوهشی، زمستان 92، شماره 15 ، مشترک.
 12. شیوه نقد طه حسین در کتاب حدیث الاربعاء، انجمن زبان عربی، علمی پژوهشی، پائیز95 ، شماره40.
 13. درآمدی بر زمینه های نوستالژی در نهج البلاغه، پژوهشنامه علوی، علمی پژوهشی، زمستان95،شماره8، مشترک.
 14. دراسه فی رحلات الخیالیه بین الثقافات، مجلة الکلیة الاساسیه للعلوم الانسانیة، عراق، 2017، شماره،32، مشترک.
 15. تحلیل مسأله فقر در اشعار احمد مطر از منظر جامعه شناسی، نقد معاصر عربی، پائیز 95، شماره 11، مشترک.
 16. دلالة الموت فی شعر أمل دنقل، مجلة الکلیة الاساسیه للعلوم الانسانیة، عراق، 2017، شماره،33.
 17. التمثیل بالوضیع فی القرآن الکریم، مجله الکلیه الاسلامیه،عراق، 2018، شماره 45،مشترک.
 18. در آمدی بر مقایسه مدائح نبوی عبدالرحمن جامی و صفی الدین حلی، آفاق علمیه، دوره10 شماره 2، 2018. الجزائر.
 19. در آمدی بر واژگان فارسی دخیل در دیوان صفی الدین حلی از دیدگاه اتیمولوژی، پذیرش
 20. تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی، دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، زمستان 98.مشترک
 21. التدبیج فی شعر حیدر محمود، اللغه العربیه و آدابها، دوره16 ، شماره6، 2020.مشترک
 22. بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض،کهن نامه ادب پارسی، دوره 11 شماره 1 بهار1399. مشترک.
 23. گفتگوهای پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک، مطالعات معرفتی، شماره83، تابستان99.
 24. بررسی تطبیقی تصویر دگر جنسیتی از منظر سیمین بهبهانی و سعادالصباح، مطالعات تطبیقی عربی و فارسی، شماره 35، پائیز 1398.مشترک.
 25. سیمای دیگری در سخنان امام علی(ع)، پژوهشنامه نهج البلاغه، شماره26، تابستان 1398.
 26. کارکرد رنگ در شعر فوزی عیسی، اللغه العربیه و آدابها، سال15، شماره 3، پائیز 1440.مشترک.
 27. فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن، بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، دوره 3 شماره1، تابستان 1397.
 28. بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف، فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی، دوره 2شماره 4، زمستان97.
 29. بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی، ادب غنائی، شماره 32، تابستان 1398.
 30. انسجام و توریه در شعر شرف الدین انصاری، مجلة الکلیة الاساسیه للعلوم الانسانیة، عراق، 2018، شماره،41.مشترک.
 31. عملیة فهم النص علی ضوء مدرسة البنیویین، دوفصلنامه جستارهایی در زبان و ادبیات عرب، دوره 2، شماره4، 2018.مشترک.

مقالات علمی ترویجی و همایش­ها:

 1. جایگاه ابوسعید سیرافی در واژه نامه های عربی، همایش جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، عرب، شیراز،مهر 1396.مشترک.
 2. الارّجانی شاعر من دیار فارس، همایش جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، عرب، شیراز،مهر 1396.مشترک.
 3. کارکرد رنگ در مثنوی ، هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ، تهران، بهمن 1394.مشترک.
 4. بررسی آراء نحوی ابن ابی مریم شیرازی، همایش جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عرب، شیراز،مهر 1394.مشترک.
 5. بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی اشعار ناصر خسرو و ابوالفتح بستی، کنگره بین المللی ناصر خسرو، تهران، اردیبهشت 1394.مشترک.
 6. بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی سعدی و یونس امره، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی، اردبیل، شهریور 1394.
 7. ابن درستویه الفسوی و آرائه فی فقه اللغة، همایش ملی جایگاه در عرصه زبان و ادبیات عربی، شیراز، مهرماه 1394.مشترک.
 8. صنعت التفات در قرآن، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، سنندج، آبان ماه 1394.مشترک.
 9. نواندیشی معاصر عربی در مسائل زنان (بررسی موردی کشور مصر)، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر، تهران، انجمن زنان تاریخنگار، آذر92 .
 10. واژه های دخیل فارسی در قرآن از دیدگاه ایتمولوژی، همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی، شیراز، دانشگاه آزاد، اردیبهشت92.
 11. تداخل اطلاعات زبانی در دو زبانه ها، همایش ملی دو زبانگی: چالشها و راهکارها، شازند، دانشگاه پیام نور،مهر91.
 12. بررسی مقایسه ای جلوه های طنز در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی، همایش ملی ادبیات تطبیقی (فارسی- عربی)، کرمانشاه، دانشگاه رازی،اردیبهشت91. مشترک.
 13. اقتباس از قرآن در دیوان جواهری، قرآن کریم و ادبیات عرب،سنندج ، دانشگاه کردستان، آبان90.
 14. تاثیر قرآن در پیدایش نحو عربی، قرآن کریم و ادبیات عرب،سنندج ، دانشگاه کردستان، آبان90.
 15. شاخص های الگوی صحیح مصرف در قرآن،بیست و ششمین دوره مسابقات بین اللملی قرآن، تهران، سازمان اوقاف،تیر88.
 16. نوآوری قرآن در مفاهیم دینی – اخلاقی عصر جاهلی،بیست و پنجمین دوره مسابقات بین اللملی قرآن، تهران، سازمان اوقاف،تیر87.
 17. پیشینه زبان عربی در ایران، اولین سمینار ملی آموزش زبان عربی، تبریز،دانشگاه آزاد، آذر1383 .
 18. شیوه های آموزش زبان دوم، اولین سمینار ملی آموزش زبان عربی، تبریز،دانشگاه آزاد، آذر1383.
 19. تبیین نقش نماز و مسجد در تحول و تکامل فرهنگ عمومی جامعه، نماز و نهضت مسجد سازی، کرمانشاه، ستاد اقامه نماز،شهریور91
 20. بدبینی در اشعار نازک الملائکه علمی ترویجی، پذیرش.
 21. اندیشه دینی در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی النجفی ادبیات تطبیقی، علمی پژوهشی، بهار92، شماره 25، مشترک.
 22. بررسی مقایسه ای اجتماعیات پروین اعتصامی و النجفی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، علمی پژوهشی، زمستان 89، شماره 16.
 23. دراسة فی بعض الألفاظ الفارسیة المعربة فی لسان العرب لابن منظور دراسات الادب المعاصر، علمی پژوهشی، پائیز 89 ، شماره 8 ، مشترک.
 24. اسحاق بن حنین احد اساطین مدرسه حنین للترجمه، علمی ترویجی، بهار 92، شماره6، مشترک.
 25. تطبیق معنایی شجاعت در قرآن و فرهنگ جاهلی، مطالعات قرآنی ، بهار 93، مشترک.
 26. اطناب و گونه های آن در ثلث آخر قرآن، پژوهشهای قرآنی، مشترک، پذیرش.
 27. احمد الصافی النجفی و حبسیاته، دانشنامه، علمی پژوهشی، تابستان90، شماره 8.
 28. نگاهی به اسلوب تکرار در شعر مقاومت، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی، 1397، تبریز.

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی:

 • زن جاهلی و اسلامی در جلوگاه شعر، موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • بررسی واژه های قرضی در لسان العرب (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • تأثیر بیت الحکمه در شکوفایی نهضت ترجمه (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز، مجری.
 • بررسی تطبیقی مضامین شعری بهار و صافی (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز،(همکار)، مجری یدالله رفیعی
 • تحلیل ادبی مدائح النبویه (موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری منوچهر نصیرپور
 • صور خیال در دیوان متنبی، موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری یدالله رفیعی
 • فهرستگان کتب عربی کتابخانه های استان آذربایجان شرقی موسسه حمایت کننده: دانشگاه آزاد تبریز(همکار)، مجری حمدالله جعفرپور
 • پژوهشی در اوضاع سیاسی،اداری و مالی عصر اول عباسی، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی،مجری، 15/1/91 تا 30/9/91
 • ترجمه و تعلیق کتاب حدیث الاربعاء موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی،مجری، 3/10/91 تا 31/3/94.
 • تحلیل صنایع بدیعی از ابن معتز تا ابن رشیق، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی، مجری، 1/4/94 تا 3/7/95.
 • تحلیل تطور صنایع بدیعی از عبدالقاهر تا ابن معصوم مدنی، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی، مجری، 3/7/95 تا 10/9/97
 • تحلیل تطور فنون علم معانی از عبدالقاهر تا سکاکی، موسسه حمایت کننده: پژوهشگاه علوم انسانی، مجری،10/9/97 تا4/9/99

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • تحقیق وصف در دیوان امریء القیس ، غلامرضا زارعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • سیمای پیامبر در شعر احمد شوقی ، فرزانه اسدیان.
 • زن از دیدگاه نزار قبانی ، رباب کریمی.
 • بررسی وصف در دیوان ابن معتز ، سیمین کوهی.
 • ارزش های انسانی در آثار جبران خلیل جبران ، نازیلا رفیعی.
 • بررسی اشعار سیاسی مهیار دیلمی ، مهدیلو ترکمانی.
 • بررسی مسائل اجتماعی در آثار مصطفی لطفی منفلوطی ، مریم افراسیابی.
 • وصف جنگ در شعر ابوفراس ، پری اسمعیل نژاد.
 • بررسی حبسیه سرایی و حبسیات ابوفراس ، ناصر آخوندی.
 • شعر و شاعری در دربار آل مهلب ، محمد رضائی.
 • بررسی واژه های دشوار نهج السعاده نصف جلد2 ، فریباپور شهباز.
 • هجو در دیوان بشار ، ربابه کیانی.
 • شرح یکصد بیت از شواهد شعری تفسیر الکشاف زمخشری ، عبدالخالق رحمانی.
 • حکمت در دیوان امام شافعی ، طوبی سهرابی.
 • بررسی مسائل اجتماعی در رمان اولاد حارتنا نجیب محفوظ ، حمیده محمدزاده.
 • شرح یکصد بیت از شواهد شعری تفسیر روض الجنان ، علی مهدی نژاد.
 • بررسی مضامین مشترک اجتماعی در دیوان پروین و حافظ ابرا ، محبوبه هاشمی.
 • بررسی مقایسه ای حبسیات ملک الشعرای بهار و صافی نجفی ، غلامعلی غفاری.
 • بررسی وجوه اعرابی قرائت عاصم و ابن کثیر و تأثیر آن در معنی ، جمیله زریان.
 • بررسی اشعار سیاسی نزار قبانی ، فائقه حسین زاده.
 • زن از دیدگاه می زیاده ، الناز امیری.
 • بررسی شرح و تحلیل 30قصیده ابتدای دیوان ، گوهر شریفی.
 • تحلیل ادبی دویست بیت از زهدیات ابوالعتاهیه ، ناصر علیاری.
 • آراء بلاغی خاص زمخشری در تفسیر الکشاف ، محسن عبدالهی.
 • بازتاب مضامین دینی در دیوان جواهری ، فرزانه بی باک.
 • وصف در دیوان ابن هانی ، اوقاتی.
 • بررسی مقایسه ای مراثی اهل بیت در دیوان محتشم و شریف ، محمد رضا ستارپور.
 • نقش اسحاق بن حنین در نهضت ترجمه ، تقی زاده.
 • بازتاب مضامین قرآنی در دیوان منسوب به امام علی(ع) ، علیرضا بزرگی.
 • بررسی مضامین شعری مظفر النواب ، نعمت ایرانیان.
 • بازتاب مسائل اجتماعی در اشعار احمد مطر ، مهدی ابراهیمی.
 • بررسی اجتماعیات امین الریحانی ، سوسن محرمی.
 • بررسی مضامین دینی در دیوان محمد رضا الشبیبی ، تهمینه علی پور.
 • بازتاب مقایسه ای مسائل در دیوان پروین و نازک الملائکه ، مهدیه کاری.
 • تحلیل ادبی اشعر احمد مطر ، حیدر عباسپور کامیاب.
 • تاثیر مسائل اجتماعی و سیاسی در قصه های جبرا ابراهیم جبر ، توکل عبادی.
 • بررسی فلسطینیات محمد مهدی جواهری ، فرزانه ذاکری.
 • بازتاب مضامین دینی در دیوان عمر ابو ریشه ، محمد حسین ممقانی.
 • جنبه های نوآوری در شعر امل دنقل، محمد خسروی چیتگر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • صور خیال در حبسیات ابوفراس حمدانی، مجتبی امیر افشین، پژوهشگاه.
 • فرایند فهم متن بر اساس مکتب ساختار گرایانه(سوره اسرا به عنوان نمونه)، علی مظفری، پژوهشگاه.
 • تحلیل جامعه شناختی مشاغل در شعر جاهلی، شیما احمدی پور، پژوهشگاه.
 • نشانه شناسی عنوان در موسوعه جبران خلیل جبران، صغری میرسالاری، پژوهشگاه.
 • بررسی احوال و اثار شیخ محمود شهاب الدین آلوسی با تکیه بر آثار ادبی، مهدی رمضانی.
 • بررسی تحلیلی ترجمه استعاره در جزء های 12تا 15 قرآن کریم بر اساس نظریه پیتر نیو مارک، عباس خندان.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • بررسی غزل در اشعار ابونواس ، جواد طاهری اصل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 • بررسی تاثیر بیت الحکمه بر غنای فرهنگ عربی، حمیده امجدی قره کوشن.
 • بررسی نکات صرفی و نحو و استعاره و تشبیه در 240 حکمت، رقیه تبریزی ابراهیمی.
 • بررسی اشعار اسلامی دعبل، مهدی معین فر.
 • بررسی محتوای اشعار صعالیک، ستار کاظمی.
 • بررسی معانی مجازی امر و نهی در پنج جزء اول قرآن کریم، محمد ابوالقاسم پور.
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات مقامات سیوطی و شرح دو مقامه، لیلا محمد حسنی.
 • نقد و بررسی منظومه ملا عبدالله بانه ای، سوران سلامی.
 • ترجمه و بیان نکات مهم نحوی 270 بیت اول کتاب فاکهة، مرتضی نقدی.
 • شرح و بررسی شواهد شعری تفسیر مجمع البیان از آغاز، سهیلا صفدری گاوگانی
 • ترجمه و بیان نکات مهم صرفی و نحوی اشعار حسان، ارشد یاری ترکی
 • شرح و بیان نکات مهم نحوی ابیات کتاب فاکهه الخلفاء، سید عسگر سیدی
 • شرح و ترجمه و بیان نکات مهم صرفی و نحوی اشعار حسان، محمد محمد زاده
 • بررسی مفاهیم و اشارات قرآنی در دیوان جواهری، زینال فاخر تاتاری
 • بررسی زهدیات ابوالعتاهیه، داود خدائی
 • بررسی وجوه بیانی در جزء 24 قرآن، سارا شفیعی لسکو
 • تحلیل ادبی 100 بیت دوم از شواهد شعری تفسیر ابوالفتوح، فریده فرجی
 • بررسی اشعار سمیح القاسم، جمیله قاسمیان
 • بررسی وطنیات ایلیا ابوماضی، صیاد محمدی
 • بررسی مقایسه ای اجتماعیات زهاوی و البیاتی و ، شکسته بند
 • بررسی وجوه بلاغی در خطبه های 50 تا78 نهج البلاغه، شیری مشاهیر
 • بررسی وجوه بلاغی در خطبه های 79 تا100 نهج البلاغه، کاظم زاده
 • تحلیل ادبی و شرح موضوعی قصاید موت العبقری الشاعر ایها ، سعید سیفی
 • تحلیل و بررسی طنز در اشعار امل دنقل، ستار قنبری
 • وجوه بلاغی در نهج البلاغه از خطبه 85 تا 110، زهرا دهقان نژاد
 • تحلیل ادبی اشعار حافظ ابراهیم در رثا عبده، مصطفی کامل و ، اسماعیل قاسم نژاد
 • توصیف سیمای قران در شعر شاعران دوره انحطاط، اکبر زمانی
 • تحلیل ادبی قصاید41تا76 دیوان حسان بن ثابت انصاری، نابغ مایانی
 • بررسی مقایسه ای مضامین حکمی، اخلاقی و دینی در شعر صدر اسلام، زهرا عسگری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • تحلیل روایت شناختی رمان الکرنک اثر نجیب محفوظ، امینه سلیمانی، پژوهشگاه.
 • بررسی مقایسه ای شخصیت پردازی در رمان جای خالی سلوچ و طیور ایلول املی نصرالله، راحله حسنپور، پژوهشگاه.
 • دراسة لأغراض الشعریه عند ابراهیم ناجی، معلا یابری، پژوهشگاه.
 • سبک شناسی نثر احمد مطر بر اساس کتاب «الاسلوب» احمد الشایب، زهرا نصری، پژوهشگاه.
 • مقایسه معانی حروف عطف در جزء 30 قرآن بر اساس ترجمه های قدیم و جدید، جلال شکفته، پژوهشگاه.
 • تاکید در جزء 30 قرآن با تکیه بر تفاسیر آلوسی و جمع الجوامع، مریم علیپور.

همکاری علمی (داوری و عضو هیئت تحریریه) با مجلات و مقالات همایش­های بین المللی و ملی از جمله: انجمن ایرانی زبان عربی، پارسی معاصر، کهن نامه، آفاق الحضارة الاسلامیه، پژوهشنامه علوی، تاریخ پزشکی، ادبیات شیعه، و...

کلید واژه ها: رمضان رضایی

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱