دکتر زهرا پارساپور

تعداد بازدید:۱۳۴۵۶

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

 

مشخصات فردی

 

نام زهرا
نام خانوادگی پارساپور
سال تولد ۱۳۴۴
مرتبه علمی دانشیار، پایه ۱۷
پست الکترونیک parsapoor@ihcs.ac.ir

 

سوابق آموزشی

 • ۱۳۸۱دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۵فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۷۳لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

 • معاونت کاربردی سازی و فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1398
 • سردبیر نشریه دانشگاه امروز 1397
 • سردبیر نشریه الکترونیکی نامه فرهنگی 1397
 • مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف 1396
 • دبیر هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۵
 • سردبیر مجله ادبیات پارسی معاصر.۱۳۹۶
 • عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۵
 • رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۵
 • رئیس پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی۹۳
 • مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر از ۱۳۹۳
 • مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی کهن نامه ادب پارسی از ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶
 • عضو شورای بررسی متون از ۱۳۹۳ تا کنون
 • دبیر علمی همایش نقد ادبیات داستانی، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۹۲
 • مدیر گروه تحقیقات بینارشته ای پژوهشکده ادبیات، از ۹۲ تا کنون
 • عضو هیئت تحریریه مجله کهن نامه ادب پارسی، ۱۳۹۰ تا کنون
 • دبیر علمی همایش "حبیش تفلیسی"، ۱۱/۱۰/۹۰ 
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی در شاخه زبانشناسی و ادبیات، ۸۸/۱۱/۱۲ به مدت دو سال
 • رئیس بخش تحقیقات ادبی، ۸۸/۰۴/۱۳
 • رئیس کمیته علمی المپیاد ادبی، ۱۳۸۶-۱۳۸۱
 • عضو کمیته علمی المپیاد ادبی، ۱۳۸۹-۱۳۸۰

تخصص

 • انواع ادبی
 • ادبیات و محیط زیست (نقد بوم گرا)، اخلاق زیست محیطی
 • متون کهن طبی
 • ناصر خسرو و سنایی ، نظامی
 • عرفان و تصوف

مهارت

 • تصحیح نسخ خطی

سوابق تدریس

کارشناسی

 • نظامی ، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵
 • حدیقه سنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱
 • فارسی عمومی، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۸۴-۱۳۷۹

کارشناسی ارشد

 • سنایی و ناصرخسرو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۶ تا کنون
 • نظامی و خاقانی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱
 • عرفان و ادبیات، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳
 • سیر آراء و اندیشه های اسلامی، کارشناسی ارشد. 1398

دکتری

 • تحقیق در متون عرفانی و حکمی . دکتری . 1399

آثار منتشر شده

 • اخلاق زمین. نقد متون ادبی و عرفانی با رویکرد اخلاق زیست محیطی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400
 • جنگ اشعار شیعی. سده 9-11.تصحیح و تحقیق. پارساپور.زهرا. کرمی. اکرم.انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی.1397
 • در آستان ارادت. پارساپور، زهرا. کرمی، اکرم. انتشارات آستان قدس رضوی. 1398
 • ادبیات سبز (مجموعه مقالات در نقد بوم گرایانه ادبیات فارسی) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹5
 • تألیف نقد بوم گرا (ادبیات و محیط زیست)، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲
 • مقدمه و ویرایش ترجمه مجموعه مقالات « نقد بوم گرا»، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲
 • مقدمه و تصحیح کفابه الطب (۲ مجلد) اثر حبیش تفلیسی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۹۱ تجدید چاپ . 1400
 • ویرایش علمی کتاب المرشد اوالفصول زکریای رازی، ۱۳۸۴
 • تألیف مقایسه زبان حماسی و غنایی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
 • ویرایش کتاب «نکته ها» از دکتر علیرضا یلدا ، ۱۳۷۶

مقالات علمی پژوهشی

 • تأثیر آموزه‌های جنید بغدادی در لقب اعطایی هجویری به حلاج؛«مستغرق معنی و مستهلک دعوی. پارساپور، زهرا. عاملی رضایی. مریم. مزروعیان، سعید. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. (1399)ش 61. 43-74
 • پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جنگ کهن. پارساپور، زهرا. کرمی ، اکرم. دو فصلنامه ادببات عرفانی. 11، 20، (1398) 33-49
 • کاربست شاخصه های اقلیمی- فرهنگی در شعر فارسی معاصر مازندران در راستای تقویت فرهنگ بومی . صادقی، فاطمه. پیروز ، غلامرضا. پارساپور، زهرا. مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی. (1398)جلد ۸ شماره ۱ صفحات ۱۶۱-۱۸۶
 • نقد اکوفمینیستی داستان آبی ها. پارساپور، زهرا. فصلنامه پژوهشهای ادبی. 15.62.(1397)33-50
 • سفر و اهداف و آداب ان در نزد صوفیان از قرن اول تا قرن نهم .ه.ق. هادی، روح الله. پارساپور ، پارساپور، زهرا. مولایی، آزاده. فصلنامه کهن نامه ادب پارسی. 9، 1(1397) 163-189
 • اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی،رادفر، ابوالقاسم. فولادی، علیرضا. پارساپور، زهرا . فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 8، 1396. 43-66
 • خوانش اکوفمینیستی رمان اندوه جنگ با تکیه بر رابطه فرهنگی و نمادین، دو فصلنامه پژوهش نامه زنان، ش 8، (1396). 1-21
 • ملاحظات اخلاق زیست محیطی هدایت و چوبک، نقد دو داستان. فصلنامه نقد ادبی. دوره ۹شماره ۳۶. زمستان ۱۳۹۵.صص ۲۰۰-۲۲۰
 • بازشناخت تحلیلی گونه‌های کمترشناخته ‌شده در نوع ادبی شعر علوی فصلنامه نظریه و مطالعات ادبی. دوره ۱، ش۳،تابستان ۱۳۹۵.  صص ۵۵-۷۸
 • « دریچه ای نو اما نیمه باز در سپهر سپهری» ، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی، دوره ۱۶. شماره ۴۲.آذر و دی ۱۳۹۵.صص:۴۱- ۹۵
 • مقاله «Environmental and cultural entropy in Bozorg Alavi's Giemard» در مجموعه مقالات  با عنوان «Ecocriticism of the Global South ، »آمریکا، انتشارات Lexington Book ، ۲۰۱۵
 • مقاله «An Ecocritical Approach to Sepheri's Water» در مجله Ravensha of Literary and Cultural Studies Journal با درجه ISSN ، Vol ۴ January ۲۰۱۴
 • «انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله مرد» ،مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصردوره ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۵۱-۶۹
 • "موازنة بین العقل والحسن والحبّ فى رسالتى السهروردى و الفضولى." إضاءات نقدیة فى الأدبین العربى والفارسى 4 ،13( 1393): 45-63.
 • «تأثیر پذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزه اخلاق زیست محیطی» مجله علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر.۱۳۹۲. سال سوم شماره ۴. نویسنده همکار: فرناز فتوحی.
 • «بررسی مطالعات جهانی اخلاق زیست محیطی و لزوم آموزش مبانی مشترک آن » مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه علم و دین. ۱۳۹۱. سال سوم .شماره ۲
 • « بررسی ارتباط انسان و طبیعت در شعر» در مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه علم و دین، سال سوم . شماره ۲. ۱۳۹۱
 • « اهمیت مسائل روحی و روانی بر اساس متون کهن طبی و ادبی» در مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه .۱۳۹۱
 • « نقد بوم گرا رویکردی نو در نقد ادبی» در فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی،سال ۵، شماره ۱۹، ۱۳۹۱
 • «نمادهای آب و عطش در واقعه عاشورا» در مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا،سال ۲، شماره ۴، ۱۳۹۱
 • « تاملی بر داستان « حسن و دل » سیبک نیشابوری» در مجله علمی پژوهشی کهن نامه ادب فارسی،مشترک با خانم آزاده مولایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • «سیف، شاعری صوفی و نقادی بی پروا» در مجله علمی پژوهشی دهخدا، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۴،۱۳۹۰
 • «دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطعه و نقط» در فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، سال سوم، دوره جدید، شماره ششم، زمستان ۱۳۹۰
 • «کفایه الطب گنجینه کهن طب شرق و غرب» در مجله علمی پژوهشی اخلاق و تاریخ علوم پزشکی، نویسنده اول دکتر محمد مهدی اصفهانی، دوره سوم، شماره۱، زمستان ۸۸
 • « در هم تنیدگی کلمات در حریر کلام قیصر» در فصلنامه علمی پژوهشی دانش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، شماره ۹۷، زمستان ۸۸

این مقاله مجددا در کتاب «همزاد با عاشقان جهان» در تاجیکستان در بهار ۱۳۸۹ توسط «انتشارات بین‌المللی الهدی» به چاپ رسید.

 • «مقایسه زبان نظم و نثر از دیدگاه نشانه شناسی» در مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۱ (گواهی پذیرش)

مقالات علمی ترویجی

 • معرفی حاجی ابرقوهی شاعر گمنام شیعی . پارساپور، زهرا. کرمی، اکرم. بساتین . دو فصلنامه علمی تخصصی نسخه های خطی اسناد و متون کهن . اول- دوم (1395)119-132
 • بررسی چهارگونه ادبی شعر شیعی متاثر از قرآن کریم.پارساپور، زهرا. کرمی ،اکرم. فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی. 3، 10(1397)65-94
 • سخن سردبیر، دو ماهنامه دانشگاه امروز. 3، 4(1398) 4-5
 •  «بازشناخت تحلیلى گونه هاى کمترشناخته شده در نوع ادبى شعر علوى.» فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبى 1 ،3) 1395 :(55-7)کرمى، اکرم و زهرا پارساپور.
 • بررسی مؤلفه‌‌های عشق ورزی قهرمانان داستان خسرو وشیرین نظامی با تکیه بر نظریه مثلث عشق استرن برگ». مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی. ۴-۶ شهریور ماه ۱۳۹۴. دانشگاه محقق اردبیلی( منتخب ربای چاپ و ارائه )
 • بررسی میزان تحمیل گفتمان فرهنگ بر طبیعت در انواع ادبی، مجموعه  مقالات همایش ایرانشناسی در فرانسه« تجربه دیروز و چشم انداز فردا»، پاریس ۳ مارس و ۳۰ آوریل ۲۰۱۵،( اردیبهشت ۱۳۹۴) دانشگاه اینالکو
 • نقد داستان استخری پر از کابوس از منظر بوم گرایی( چکیده مقالات)، مریم سادات فیاضی ، زهرا پارساپور ، مانی زیاری؛ تجربه دیروز چشم انداز فردا، بهار ۹۴
 • «هزار نکته باریکتر از مو» در مجله علمی ترویجی فرهنگ، ویژه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، سال بیست و دوم، شماره اول، پیاپی ۶۹، بهار ۱۳۸۸
 • «انواع ادبی در شعر رودکی»، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت هزار و صدمین سال ولادت رودکی با عنوان «رودکی، پدر شعر فارسی»، به کوشش سعید بیگدلی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷
 • « بررسی تطبیقی سیر افلاک و مبانی اسطوره ای و دلالتهای نجومی آن در معراج نامه، سیرالعباد و کمدی الهی» در فصلنامه علمی ترویجی زبان و ادب، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۶
 • «حس دیگر در مثنوی از دید تطبیقی (در حکمت، اسطوره و عرفان)» در مجله علمی ترویجی فرهنگ، ویژه مولانا، سال بیستم، شماره سوم و چهارم، پیاپی ۶۳ و۶۴، زمستان ۱۳۸۶
 • « سبک هندی در دو حوزه ایران و هند» در مجله علمی ترویجی فرهنگ ، سال ۱۹، شماره ۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵
 • « گزارش طرح تصحیح و تحشیه کفایه الطب» در مجله پژوهشگران، شماره ۱۰و۱۱، بهمن و اسفند ۸۵
 • « روش تدریس انشا در مدارس راهنمایی» در مجله ادبیات معاصر- سال اول، شماره ۹ و ۱۰، دی و بهمن ۱۳۷۵ به چاپ رسید (این مقاله بر گرفته از طرحی بود که به سمینار تکنولوژی آموزشی ارائه کردم که برگزیده و خلاصه آن چاپ شد و هم اکنون نیز در بعضی مدارس اجرا می شود)
 • «عصر رضاخان در آیینه شعر پروین»، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی. اراک.۱۳۸۵

مقالات علمی تخصصی

1 (پارساپور، زهرا و اکرم کرمى. "معرفى حاج ابرقوهى شاعر گمنام شیعى." بساتین، دوفصلنامه علمى تخصصى مطالعات نسخه هاى خطى اسناد و متون کهن سوم، اول ـ دوم (1395:(

.132-119

2 (پارساپور، زهرا و اکرم کرمى. "بررسى چهارگونۀ ادبى شعر شیعى متأثر از قرآن کریم." فصلنامه مطالعات ادبى متون اسلامى 3 ،10) 1397 :(65-94.

3 (پارساپور، زهرا. "سخن سردبیر." دوماهنامه دانشگاه امروز 3 ،4) 1398 :(4-5.

سمینارها و سخنرانی ها

 • سخنرانی  با عنوان»قانون اادب گنجینه ای کهن در آسیای صغیر« ، صوفیه ، بلغارستان . ۲۳ فوریه ۲۰۱۷
 • سخنرانی با عنوان «ارزش ادبی و طبی کفایه الطب» دانگاه تفلیس، دانشکده پزشکی.
 • سخنرانی با عنوان« بیم و امیدهای زیست محیطی در ادبیات فارسی » پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۶/۲/۹۵
 • سخنرانی با عنوان در شهر کتاب با عنوان« قرائت کتاب طبیعت در آثار ناصرخسرو»، ۳۱/۱۲/۹۲
 • سخنرانی با عنوان "زمان و مکان رمانی در شعر با نگرشی بوم گرایانه"، پژوهشگاه علوم انسانی، 12/10/1392
 • سخنرانی با عنوان "شخصیت زن برتر در متون حماسی و غنایی"، پژوهشگاه علوم انسانی، 27/9/1392
 • همایش ملی "نقد ادبیات داستانی" با ارائه مقاله "انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله مرد" همراه با سخنرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۱
 • سخنرانی با عنوان "تحلیل متن از دیدگاه نقد بوم گرا"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19/12/1391
 • همایش "انسان و جهان" با ارائه مقاله "متن جهان و قرائت انسان"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، خرداد ۱۳۹۱
 • کنفرانس علمی بین المللی "آموزش و جهانی شدن" با ارائه مقالهبررسی مطالعات جهانی اخلاق زیست محیطی و لوزم آموزش اصول مشترک آن"،  مهرماه ۱۳۹۱
 • سخنرانی با عنوان "نقد بوم گرا چیست؟"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
 • سمینار "بایدها و نبایدها" با ارائه مقاله با عنوان "بررسی شیوه نامه آزمون ادبیات در سیستم OCR"، خلاصه مقاله به چاپ رسید، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰ 
 • همایش علمی "حبیش تفلیسی بزرگمرد علم و ادب"، با ارائه سخنرانی با عنوان "کفایه الطّب و اهمیّت علمی و ادبی آن"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه ۹۰
 • سخنرانی با عنوان "توصیف طبیعت در گذر زمان و اندیشه انسان"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیماه ۱۳۸۹
 • سخنرانی با عنوان "شگردهای داستان پردازی نظامی در خسرو و شیرین"، شهر کتاب، 4/12/1389
 • سخنرانی با عنوان "زبان نظامی"، شهر کتاب، 11/12/1389
 • کنگره بین المللی رودکی -آلماتی با ارائه مقاله "رودکی پیر چنگی"، پذیرش برای سخنرانی. خلاصه مقاله به دو زبان فارسی و روسی چاپ شد، قزاقستان ، ۱۳۸۷
 • سمینار "فضولی شناسی"، با ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان "چهره تاریخی ممدوحان فضولی در قصاید فارسی" خلاصه مقاله چاپ شد، ارومیه، ۱۳۸۶
 • همایش بزرگداشت هزار و صدمین سال ولادت رودکی،با ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان "انواع ادبی در شعر رودکی" خلاصه مقاله چاپ شد، تهران، ۱۳۸۶
 • همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا با ارائه مقاله "منش و کنش عوام در مثنویخلاصه مقاله به چاپ رسید، تهران، ۱۳۸۶ همکار نویسنده: مریم شریف نسب
 • سمینار پروین اعتصامی با ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان "عصر رضا خان در آیینه شعر پروین". خلاصه مقاله در خلاصه مقالات چاپ شد، دانشگاه اراک، ۱۳۸۵
 • سمینار مولانا همراه با سخنرانی با عنوان "حس دیگر در مثنوی مولوی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۵

اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی

 • مجری طرح اصالت زن و طبیعت (اکوفمینیسم) در ادبیات فارسی
 • مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «اخلاق زیست در آثار ادبی» که از پاییز ۱۳۹۲ آغاز و در ۱۳۹۴ به پایان رسید.
 • مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «نقد بوم گرا» که از سال ۱۳۹۰ آغاز و در تیر ماه ۱۳۹۱ به پایان رسید.(چاپ شد)
 • مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «نقد بوم گرایانه شعر فارسی» که از تیر ماه ۱۳۹۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید. (چاپ شد)
 • مجری طرح ترجمه مجموعه مقالات با موضوع بوم نقد، که از ۱۳۹۰ آغاز شد و ۱۳۹۱ به پایان رسید.(چاپ شد)
 • مجری طرح تصحیح و تحشیه «کفایه الطب» تفلیسی که شامل سه کتاب است و از سال ۱۳۸۵ آغاز و در پاییز ۱۳۹۰ به پایان رسید. (در دو مجلد چاپ شد)

راهنمایی رساله های دکتری

 • بررسی انتقادی مهمترین قطعات و بیت‌های الحاقی شاهنامه،(۱۳۹۵)، ابوالفضل خطیبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مشاوران: دکتر ژاله آموزگار ، دکتر حسین نجفدری
 • سیر آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا پایان قرن نهم (۹۱)، آزاده مولایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاوران: دکتر تقی پورنامداریان، مشاور دیگر: دکتر روح الله هادی
 • تصحیح مثنوی سیف النبوه اثر حسین ندایی یزدی، جواد جعفریان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاوران: دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر فرانک جهانگرد

مشاوره رساله های دکتری

 

 • تصحیح علمی انتقادی عیار دانش و بررسی تطبیقی آن با کلیله و دمنه نصرالله منشی و انوار سهیلی ملاحسین کاشفی از حیث مضمون و ساختار(۱۳۹۴) مهدی هادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راهنما: دکتر ابوالقاسم رادفر، مشاور دیگر:روح الله هادی
 • نقد و تاویل های شعر نو (4/10/1391)سیاوش جعفری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راهنما: دکتر تقی پورنامداریان، مشاور دیگر: دکتر یوسف محمد نژاد
 • تحلیل رابطه انسان و طبیعت در شاهنامه (۹/ ۹۰) سامان قاسمی فیروزآبادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راهنما: دکتر ابوالقاسم رادفر، مشاور دیگر: دکتر حسین نجفدری
 • واژگان و اصطلاحات علمی دواوین معروفترین شاعران آذربایجان، (23/۰۶/90اصغر اسمعیلی تازه کندی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راهنما: دکتر ابوالقاسم رادفر، مشاور دیگر: دکتر جعفر مقدسی
 • بررسى سبک اشعار به همراه فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانى، نرگس منصورى حسن آبادى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، دکترى تخصصى، 06/08/1391
 • تصحیح انتقادى دیوان رشیدالدین وطواط به همراه بررسى ویژگیهاى زبانى، سبکى و اطلاعات تاریخى موجود در دیوان، سارا سعیدى نوسفادرانى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، دکترى تخصصى، 07/07/1395
 • مسمط سرایى در شعر معاصر فارسى (از بهار تا نیما) و مقایسه ى آن با مسمط سنتى، رقیه فراهانى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، دکترى تخصصى، 27/01/1397
 • تصحیح، توضیح و تحلیل گلدسته گلشن معانى، محمد ممیت الرشید، دانشگاه تربیت مدرس، دکترى تخصصى، 02/11/1397
 • تحلیل گونه هاى شعر شیعى از قرن هفتم تا نهم (با تأکید بر تحلیل بوطیقایى گونه ولایت نامه)، اکرم کرمى، دانشگاه تربیت مدرس، دکترى، 29/11/1397

راهنمایی پایان نامه های فوق لیسانس

•          در آثار منظوم قرن هشتم (بررسى موردى شعر سلمان ساوجى، عماد فقیه و کمال خجندى)، على جان محمدى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 14/06/1395

•          بررسى اندیشه ملامتیه نقد آزاد بلگرامى و على خان آرزو (با تأکید بر تذکره ها و رسائل نقد آزاد وآرزو، محسن حسنى حاجیوند، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 28/06/1395

بررسى معیارها مضامین مکرر شعر فارسى (از ابتدا تا پایان قرن پنجم)، محمد رزمى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 28/06/1395

        •              بیژن نجندى از منظر بوم گرایى، مانى زیارى، دانشگاه گیلان، کارشناسى ارشد، 24/11/1394

 • بررسی تحول روایی داستان ها در باز نویسی های منثور فارسی  کلیله و دمنه (۱۷/۳/۹۴) علیرضا فتاح امید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور دکتر آزادیان
 • بررسى و تحلیل مقامات عرفانى در کیمیاى سعادت امام محمد غزالى و اثرپذیرى آن از منابع پیشین، نسرین سلیمانى بورنگ، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 09/12/1393
 • تاثیر ادبیات کلاسیک بر شعر دکتر شفیعی کدکنی (15/12/91) یوسف عزیزیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر تقی پورنامداریان
 • شخصیت پردازی در خسروشیرین و اسکندرنامه نظامی، (18/۷/91) بنفشه دادفر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر
 • تصحیح و تحلیل رساله صحت و مرض فضولی (25/۶/91) خدیجه عارفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر
 • تاثیر پذیری سهراب سپهری از آیین های شرق (20/۳/91) فتوحی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر
 • کارکرد ادبیات کودکان در آموزش مهارتهای اخلاقی و اجتماعی (23/12/90) نگین صدری زاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر مریم شریف نسب
 • بررسی داستان در سه اثر جمال میر صادقی (21/10/90) معصومه نعمتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر
 • بررسی بهاریه ها در غزلیات شمس (27/۰۱/90) سحر مهرابی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر تقی پورنامداریان
 • بررسی ادبیات فارسی در دنیای مجازی (22/3/89) کبری مهدیخانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر علی قنبری
 • بررسی جنبه های عرفانی ادبیات عاشورایی، (18/۷/8۸) اکرم کرمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر

مشاوره پایان نامه های فوق لیسانس

 • بررسی اندیشه های ملامتیه در آثار منظوم قرن هشتم( بررسی موردی شعر سلمان ساوجی، عماد فقیه و کمال خجندی) ۱۴/۶/۹۵. استاد راهنما : دکتر طاهره ایشانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • بررسی معیارهای نقد آزاد بلگرامی و علی خان آرزو(با تاکید بر تذکره ها و رسایل نقد آزاد و آرزو). محسن حسنی حاجیوند.۲۸/۶/۹۵. استاد راهنما : دکتر ...... پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • مضامین مکرر شعر فارسی(از ابتدا تا پایان قرن پنجم).محمد رزمی . ۲۸/۶/۹۵استاد راهنما : دکتر پورنامداریان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • میزان قابلیت حکایت های دفتر اول مثنوی برای کاربرد در طرح فلسفه برای کودکان، (۱۳۹۲) سمیه فتحی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: میترا گلچین
 • میزان قابلیت حکایت های دفتر دوم مثنوی برای کاربرد در طرح فلسفه برای کودکان، (۱۳۹۲) نرگس فهری، دانشگاه تهران، راهنما: دکتر اصغر باباسالار
 • تصحیح طب شهابی (شفاء المرض) بر اساس نسخ معتبر موجود و نوشتن تعلیق برآن، (۱۳۹۲) فریبا جباری، دانشگاه آزاد واحد شمال، راهنما: دکتر محمد حسن حسن زاده نیری
 • تاثیر وضعیت مزاجی بر ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، (۱۳۹۲) فائزه رجایی فر، دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، استاد راهنما: دکتر طیبه ماهروزاده
 • بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه به نوجوانان بر پرورش قضاوت اخلاقی آنان با استفاده از داستان های گلستان، (90) الهام تجری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا، راهنما: دکتر طیبه ماهروزاده
 • علل و عوامل تحول شعر از سبک هندی به دوره بازگشت، (۸۹) فاطمه سنگری. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور: دکتر ابوالقاسم رادفر
 • فرهنگ موضوعی الانسان الکامل عزیز الدین نسفی، (۱۳۸۹) بهره فرخ آشتیانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استاد راهما: دکتر تقی پورنامداریان

شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی

 • کارگاه نسبت ادبیات و فلسفه۴، مبانی فلسفی معرفت شناختی نظریه های ادبی،دکتر نیکویی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30/11/93
 • کارگاه نسبت ادبیات و فلسفه، استعاره شناسی و فهم، دکتر علیرضا بهشتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 26/6/93
 • کارگاه « فرهنگ، ادبیات و فلسفه» دکتر مصلح، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،26/8/93
 • دوره آموزشی اخلاق حرفه ای، پژوهشگاه علوم انسانی 7/10/90 تا 29/10/90
 • کارگاه آموزشی زبان اردو، دانشگاه تهران، بهار، تابستان و پاییز ، ۱۳۹۰
 • کارگاه ادبیات مانوی، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان ۱۳۹۰
 • کارگاه ادبیات رمزی، پژوهشگاه علوم انسانی، بهار ۱۳۹۰
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتالی، پژوهشگاه علوم انسانی، 3/9/86 تا 25/10/86

داوری کتاب

 • داوری کتاب«سواد صوفی»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،20/4/94
 • داوری کتاب «غدیر در  نگار گری» از مرضیه علی پور برای شورای انتشارت، ۱۳۹۳
 • داوری کتاب «واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو»  از فاطمه حیدری برای شورای بررسی  متون ۱۳۹۳
 • داوری «نگاهی دیگر در مسایل ادبی و  مطالعات میان رشته ای»۱۳۹۱
 • داوری «اسباب و علایم بیماری های سرتا پای»۱۳۹۱
 • داوری  کتاب من لایحضره الطبیب برای انتشارات پژوهشگاه ، ۱۳۹۰

جوایز و افتخارات

 • برنده یازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی (۱۳۸۳)
 • برنده جایزه بیستمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۱۳۹۰
 • برنده سی امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱

دریافت لوح تقدیر از معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شرکت در شوراها، کارگروهها، کمیتهها، هیاتها و ...

1 (عضو کمیته علمى المپیاد ادبى وزارت آموزش و پرورش، 01/09/1380 ،01/09/1381

2 (عضو شوراى پژوهشى پژوهشکده زبان و ادبیات، 01/09/1388 ،31/03/1395

3 (عضو و رئیس کارگروه بررسى توانایى علمى در شاخۀ زبانشناسى و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه، 12/11/1388 ،12/11/1390

4 (عضو هیأت ارزیابى پژوهشکده زبان و ادبیات فارسى در آزمون دوره دکترى نیمه متمرکز سازمان سنجش در سال 90 ،28/03/1390 ،31/06/1390

5 (عضو شوراى پژوهشى پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه، 01/07/1390 ،01/07/1391

6 (عضو کارگروه بررسى توانایى علمى ادبیات فارسى، 01/07/1390 ،01/07/1391

7 (عضو کمیته علمى هفتمین همایش بین المللى انجمن ترویج زبان و ادب فارسى ایران، 15/06/1391 ،17/06/1391

8 (عضو کمیته علمى هشتمین همایش بین المللى انجمن ترویج زبان و ادب فارسى ایران، 13/06/1392 ،15/06/1392

9 (عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردى پژوهشگاه، 11/12/1392 ،11/12/1394

10 (عضو گروه زبان و ادبیات فارسى شوراى بررسى متون و کتب علوم انسانى، 01/01/1393 ،01/01/1395

11 (رئیس شوراى پژوهشى پژوهشکده زبان و ادبیات، 14/07/1393 ،05/03/1395

1395/09/17 ،1393/09/17 ،ادبیات پژوهشکده منتخب کمیته رئیس) 12

13 (عضو شوراى راهبردى نظارت و ارزیابى عملکرد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 06/12/1393 ،22/07/1396

14 (رئیس شوراى تحصیلات تکمیلى پژوهشکده زبان و ادبیات، 01/11/1393 ،01/11/1395

15 (عضو کمیته علمى طرح جامع اعتلا علوم انسانى معطوف به یپشرفت کشور، 24/08/1394

16 (عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 25/12/1394 ،24/12/1396

17 (عضو گروه زبان و ادبیات فارسى شوراى بررسى متون و کتب علوم انسانى، 01/01/1395 ،01/01/1397

1397/04/19 ،1395/03/01 ،انسانى علوم تخصصى کمیسیون رئیس) 18

19 (عضو کمیسیون تخصصى زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه، 18/03/1395 ،17/03/1397

20 (عضو شوراى پژوهشى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 02/04/1395 ،02/04/1397

21 (عضو هیأت اجرایى جذب پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 17/06/1395 ،17/06/1399

22 (عضو شوراى انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 31/03/1396 ،31/03/1398

23 (عضو کمیته علمى سومین همایش بین المللى شمس و مولانا، 31/05/1396 ،30/09/1396

24 (عضو على البدل هیأت بدوى رسیدگى به تخلفات انتظامى اعضاى هیأت علمى پژوهشگاه، 02/07/1396

25 (عضو شوراى راهبردى نظارت و ارزیابى عملکرد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 23/07/1396 ،23/07/1398

1399/03/08 ،1397/03/09 ،پژوهشگاه ممیزه هیأت عضو) 26

27 (عضو کمیسیون تخصصى زبان و ادبیات هیأت ممیزه پژوهشگاه، 19/04/1397 ،19/04/1399

28 (عضو شوراى علمى گروه ادبیات خانه اندیشمندان علوم انسانى، 01/09/1397 ،01/09/1398

29 (عضو کمیته ملى میراث فرهنگى و طبیعى کمیسیون ملى یونسکو ـ ایران به نمایندگى از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، 07/11/1397 ،30/07/1398

30 (عضو کمیته علمى پنجمین همایش بین المللى شمس و مولانا، 28/11/1397 ،30/07/1398

فعالیتهاى اجرایى

1 (رئیس بخش تحقیقات ادبى پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، مدیر گروه، 01/07/1388 ،02/05/1392

2 (مدیر گروه پژوهشى تحقیقات ادبى، مدیر گروه، 01/07/1388 ،01/01/1390

3 (مدیر گروه پژوهشى تحقیقات میان رشته اى پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه، مدیر گروه، 02/05/1392 ،02/05/1394

4 (رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، رئیس پژوهشکده، 05/03/1393 ،05/03/1395

5 (مسئول دبیرخانه هیأت اجرایى جذب اعضاى هیأت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، مدیر پژوهشگاه، 08/04/1395 ،25/10/1396

6 (مدیر کتابخانه مرحوم استاد مجتبى مینوى، سایر، 03/05/1395 ،31/03/1397

7)سرپرست معاونت کاربردى سازى علوم انسانى و فرهنگى پژوهشگاه، معاون پژوهشگاه، 13/7/1398

Name:

Zahra

Family:

Parsapoor

Tel:

(0098-21)88046893

Email:

Parsapoor@ihcs.ac.ir

 

 

کلید واژه ها: زهرا پارساپور

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱