مطالب مرتبط با کلید واژه

همایش


گزارش تفصیلی همایش «اثرات اقتصادی ویروس کرونا؛ بررسی آینده پژوهانه»

گزارش تفصیلی همایش «اثرات اقتصادی ویروس کرونا؛ بررسی آینده پژوهانه»

کشورهای تولید کننده‌ی نفت و گاز مانند ایران که سهمی در تولید و عرضه‌ی آن دارد، از آسیب‌های کرونا، در امان نبودند. بسته‌بودن مرزهای زمینی ایران با برخی همسایگان برای مدتی منجر به کاهش صادرات شد. گردشگری در ایران دچار رکود شد. واردات مواد اولیه در اثر تحریم‌ها و کرونا کاهش یافت و کسب‌وکارهای خرد به‌دلیل تعطیلی بازار متوقف شد.

ادامه مطلب