مطالب مرتبط با کلید واژه

پیام نوروزی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی


پیام نوروزی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پیام نوروزی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در چنین ایامی که تجربه‌ی سالی سخت با شیوع ویروس کرونا و مصائب ناشی از آن پشت‌سر گذاشته شد و فداکاری‌ها و پذیرش مخاطرات از سوی شهروندان، به‌ویژه کادر درمانی و پزشکان و پرستاران را شاهد بوده‌ایم؛ ضروری است ضمن بازاندیشی روش‌ها و عملکردها، امیدوارانه و با عزمی قاطع برای زدودن آثار این بلیه و ترسیم چشم‌اندازهای روشن در آینده‌ی پیش‌رو تلاش کنیم.

ادامه مطلب