نامیر کاراخلیلوویچ

تعداد بازدید:۵۴۰

شرح حال علمی نامیر کاراخلیلوویچ

 

 • در سال ۱۹۶۷ در شهر بانیا لوکا (بوسنی و هرزگوین) متولد شده است.
 • تحصیلات اولیه و متوسطه را در زادگاه به پایان رساند.
 •  در سال ۱۹۹۱ در دورۀ کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات عربی ـ زبان و ادبیات فارسی درگروه خاورشناسی دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو فارغ التحصیل شد..
 • در سال ۱۹۹۲ در گروه خاورشناسی به عنوان مربی زبان و ادبیات فارسی مشغول به کار شد.
 • پس از پایان جنگ، در سال ۱۹۹۷ برای ادامۀ تحصیلات به ایران رفت.
 • سال ۱۹۹۹ مقطع کارشناسی ارشد را  در بخش دانشجویان خارجی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تمام کرد.
 • سال ۲۰۰۲ به اخذ درجۀ دکتری از همان بخش دانشجویان خارجی... نائل آمد (موضوع: تصحیح متن "سراج القلوب"، نوشتۀ قطان غزنوی).
 • از همان سال، دوباره در دانشگاه سارایوو مشغول به کار شد.
 • سال ۲۰۰۳  به رتبۀ استادیار  انتخاب   و عضو هیأت علمی دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو شد.
 • سال ۲۰۰۸ به رتبۀ دانشیار انتخاب شد.
 • سال ۲۰۱۴ به رتبۀ استاد تمام انتخاب شد.
 • بیشتر سرگرم مطالعاتی در نسخه شناسی فارسی و میراث ادبی بوشنیاک ها (ملت مسلمان بوسنی) به زبان فارسی است.
 • سه کتاب تألیفی، حدود سی مقالۀ علمی در مجلات ایران و بوسنی و هرزگوین، چهار کتاب ترجمه از زبان فارسی به زبان بوسنیایی، ترجمۀ قطعات شعری برخی شاعران معاصر ایران به زبان بوسنیایی.
 • رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی در گروه خاورشناسی دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو.
 • عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ "نشانه های زمان" (ناشر: مؤسسۀ علمی و پژوهشی "ابن سینا"، سارایوو)
 • مجری طرح تألیف فرهنگ بوسنیایی - فارسی.

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷