قدرت الله طاهری

تعداد بازدید:۱۵۶۰

 

 

باسمه تعالی

 

رزومه

نام و نام خانوادگی :       قدرت الله طاهری                       

 1. سوابق تحصیلی:

مدرک

نام دانشگاه

شهر/کشور

سال‌ شروع

سال اتمام

رشته تحصیلی

تخصص

 دکترا

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی

تربیت مدرس

تربیت مدرس

شهید بهشتی

تهران/ایران

تهران/ایران

تهران/ایران

۱۳۷۸

۱۳۷۶

۱۳۷۲

۱۳۸۳

۱۳۷۸

۱۳۷۵

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات معاصر و نقد ادبی

 عضوهیأت علمی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

 1. وضعیت کنونی:

¡   مرتبه علمی:       دانشیار                           از سال: ۱۳۹۳ تا کنون

¡   سابقه تدریس (پژوهش) از سال:                  ۱۳۸۳ تا سال:      کنون                                                   

 1. سوابق عضویت در انجمن ها و هیأت تحریریه:

¡   عضویت در انجمن‌های علمی (نام انجمن‌ها و سنوات عضویت ذکر شود)

 • عضو هیأت مدیره انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ایران از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • عضو هیأت مدیره انجمن ادبیات داستانی ایران
 • عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های ادبی (وابسته به انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی)
 • عضو هیأت تحریریه مولوی پژوهی (وابسته به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 • عضو هیأت تحریریه مجله ادبیات معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو هیأت تحریریه مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

 

آدرس محل کار: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی-

تلفن محل کار:          ۲۹۹۰۲۴۳۶                   فاکس:                        تلفن همراه:                  ۰۹۱۲۵۹۰۲۷۴۹                     

                                                                                                                     

                      امضاء:

 1. سوابق اجرایی
 • مدیر گروه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی- ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
 • مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه های پیام نور استان قزوین- ۱۳۸۵- ۱۳۸۹
 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

 مقالات علمی و پژوهشی

 

 1. بازتاب تفکر یونانی، ایرانی و اسلامی در تأویل سهروردی از داستان رستم و اسفندیار- ۱۳۸۳
 2. سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تاکید بر نقد روایی نشانه ها) ,۱۳۹۱
 3. بررسی مشخصه های زبان گفتاری در جریان های شعری معاصر از دوره مشروطه تا شعر جنگ ,۱۳۹۰
 4. رد پای ایدئولوژی در آثار اولیه محمود دولت آبادی- ۱۳۹۲
 5. بررسی مشخصه های زبان گفتاری در جریان های شعری معاصر- ۱۳۹۰
 6. شمس تبریزی و تفسیرهای بدیع او از آیات قرآن
 7. پیام های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر- ۱۳۹۰
 8. بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار- ۱۳۹۰
 9. شهسوار ایمان در دیدگاه عطار نیشابوری و سورن کی یر کگور- ۱۳۸۹
 10. روایت شناسی نشانه ها در افسانه نیما- ۱۳۸۹
 11. سفرنامه نویسی و بازتعریف هویت ایرانی در تصادم فرهنگی با غرب- ۱۳۸۹
 12. منطق بازافرینی روایت های کهن در شعر معاصر ایران- ۱۳۸۹
 13. زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟ - ۱۳۸۸
 14. نقد روایت شناسانه مجموعه ساعت پنج برای مردن دیر است- ۱۳۸۸
 15. مشخصه های ادبی شعر گفتار- ۱۳۸۸
 16. بررسی رابطه زمان و تعلیق در روایت پادشاه و کنیزک- ۱۳۸۸
 17. اصالت تجربه در غزل های سنایی- ۱۳۸۷
 18. نقد بینا متنی سه اثر ادبی مسخ، کوری و کرگدن- ۱۳۸۷
 19. بررسی عنصر زمان در منظومه های روایی معاصر- ۱۳۸۷
 20. پست مدرنیسم و شعر معاصر ایران- ۱۳۸۴
 21. نگاهی انتقادی به ساختار داستانی منطق الطیر - ۱۳۸۳
 22. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در آثار داستانی ابراهیم گلستان - ۱۳۹۰
 23. بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تاکید بر نشانه شناسی ققنوس- ۱۳۹۰
 24. بررسی انتقادی شعر حجم بر مبنای روایت شناسی اشعار یدالله رؤیایی- ۱۳۹۰
 25. سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهه هشتاد ,۱۳۹۱
 26. نگاهی انتقادی به ساختار داستانی منطق الطیر – ۱۳۸۳
 27. تحلیل رساله الطیر شیخ اشراق بر پایه روایت شناسی – ۱۳۹۰
 28. زندگی خصوصی مولانا در لایه های پنهان نخستین داستان مثنوی ,۱۳۹۱
 29. تحلیل انسان آرمانی در رمان روی ماه خداوند را ببوس ,۱۳۹۱
 30. رابطه نیما با سعدی براساس نظریه «اضطراب تاثیر» هرولد بلوم ,۱۳۹۲
 31. بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان ,۱۳۹۲
 32. بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت «اعرابی درویش» در مثنوی - ۱۳۸۷

  مقالات علمی ترویجی

 1. مقایسه داستان پیر چنگی مولانا و سه تار آل احمد- ۱۳۸۴
 2. بازتاب گفتار و کردار مشایخ در مثنوی و آثار منثور مولانا- ۱۳۸۹
 3. نشانه های زبان مشوش در ادبیات داستانی معاصر- ۱۳۸۶
 4. ابزار شناخت و ماهیت خداوند در دستگاه فکری عطار و سهروردی- ۱۳۸۹
 5. راه آینده باز است؛ معرفی و نیم نگاهی به نقد کتاب داستان کوتاه در ایران- ۱۳۸۹
 6. بر سنگ فرش هزار ساله- ۱۳۸۹
 7. شاعری که اشیا را پر از شعر می کند- ۱۳۸۶
 8. چشم انداز ادبیات انقلاب اسلامی - ۱۳۸۷
 9. دین اسلام به عنوان یکی از عناصر مهم شکل گیری ادبیات فارسی-  ۱۳۸۵
 10. نقد و تحلیل ساختار گرایانه غزل- روایت های عطار – ۱۳۸۴
 11. نقد و بررسی درونمایه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه داستانی شهری چون بهشت - ۱۳۸۳
 12. بازیهای طنزآمیز زبانی ابوسعید در اسرار التوحید- ۱۳۸۳

 

مقالات همایش ها

 1. تحلیل انقلاب ادبی نیما بر اساس نظریه تامس کوهن- ۱۳۸۷
 2. جریان های فعال شعری معاصر در عصر انقلاب اسلامی- ۱۳۸۹
 1. شهسوار ایمان در نظریه عطار و کی یر کگور- ۱۳۹۰
 2. ماهیت زبان و محدودیت آن در نظریه مولانا- ۱۳۹۲

The Hermeneutical attitude on one of Mewlana,s narrative Ghazal- ۲۰۰۹

The Reasons of the lake of basic thouth in Hindi Style- ۲۰۰۸

کتاب های تألیفی

 • بانگ در بانگ (جریان شناسی شعر معاصر)۱۳۹۳
 • روایت سر دلبران (بازجست تجارب شخصی مولانا در تمثیلات مثنوی) ۱۳۹۲
 • اصول و مبانی پژوهش در زبان و ادبیات فارسی - ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷