پیکره تاریخی زبان فارسی/و برچسب دهی دستوری آن در پایگاه داده های زبان فارسی/ دکتر سید مصطفی عاصی و سعیده قندی/۲۹-۰۱-۹۴

۲۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۹۰۷ زبانشناسی
تعداد بازدید:۲۷۷۱


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :