تبیین جامعه شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های ۵۰ و ۴۰ شمسی/دکتر اصغر احمدی/۲۲-۰۴-۹۳

۲۲ تیر ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۷۷۹ مطالعات اجتماعی
تعداد بازدید:۱۳۹۶
تبیین جامعه شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های ۵۰ و ۴۰ شمسی/دکتر اصغر احمدی/۲۲-۰۴-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :