نسبت ادبیات و فلسفه (افتتاحیه و نشست تخصصی اول)/دکتر رضی، دکتر قبادی، دکتر رستمی، دکتر صفایی، دکتر سمیعی و دکتر برکت/۰۲-۰۴-۹۳

۰۲ تیر ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۷۷۱ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۲۰۵۴
نسبت ادبیات و فلسفه (افتتاحیه و نشست تخصصی اول)/دکتر رضی، دکتر قبادی، دکتر رستمی، دکتر صفایی، دکتر سمیعی و دکتر برکت/۰۲-۰۴-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :