نسبت ادبیات و فلسفه (میزگرد و اختتامیه)/دکتر بزرگ بیگدلی، دکتر بوبانی، دکتر تسلیمی، دکتر برکت، دکتر همدانی، دکتر زرقانی و دکتر نیکویی/۰۲-۰۴-۹۳

۰۲ تیر ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۷۶۷ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۹۹۴
نسبت ادبیات و فلسفه (میزگرد و اختتامیه)/دکتر بزرگ بیگدلی، دکتر بوبانی، دکتر تسلیمی، دکتر برکت، دکتر همدانی، دکتر زرقانی و دکتر نیکویی/۰۲-۰۴-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :