تأملی در مطالعات زنان: چالش ها و راهکارها/ دکتر اعظم قاسمی/۱۹-۰۳-۹۳(تصویری)

۱۹ خرداد ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۶۷۲ مطالعات اجتماعی زنان اعظم قاسمی
تعداد بازدید:۲۱۹۲
تأملی در مطالعات زنان: چالش ها و راهکارها/ دکتر اعظم قاسمی/۱۹-۰۳-۹۳(تصویری)


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :